"Helt overordnet er jeg tilfreds. Selvfølgelig kan det altid blive bedre, men når vi skulle holde os inden for de økonomiske rammer, synes jeg, at vi er nået langt", siger formand for Hillerød Lærerkreds Zacharias Jensen.

Hillerød: Bedre lønvilkår for lærere uden læreruddannelse

Hver fjerde, som er blevet ansat som lærer på Hillerøds skoler i 2021 eller '22, har ikke en læreruddannelse. En ny lønaftale sikrer bedre lønudvikling for lærere, der har anden relevant uddannelse med sig.

Publiceret Senest opdateret

”Det bliver ikke uddannede lærere, der kommer til at varetage alle opgaver i folkeskolerne i Hillerød de kommende år”.

Sådan lyder det fra formand for Hillerød Lærerkreds Zacharias Jensen. Samme opfattelse har Hillerød Kommune, og derfor har de to parter indgået en ny lønaftale for lærerne på Hillerøds skoler, der sikrer, at lærere med en anden relevant uddannelse bag sig får et bedre lønforløb, end nyansatte, der slet ikke har nogen relevant uddannelse.

Lærermangel presser skoler

Allerhelst så Zacharias Jensen, at der var nok læreruddannede til at varetage stillingerne på skolerne, men det er på ingen måde tilfældet.

”Vi ligger højt i Nordsjælland og Storkøbenhavn i forhold til antallet af ikke-uddannede lærere. I de nyansættelser vi har haft siden januar 21, er omkring de 25 procent uden læreruddannelse. Det er langt fra optimalt både i forhold til elevernes trivsel og udbytte af undervisningen og lærernes mulighed for at løse dagligdagens opgaver professionelt og er ikke i overensstemmelse med folkeskoleloven”, siger han.

Lærere uden læreruddannelse begynder på sammen startløn som en nyuddannet lærer i Hillerød. Men lønforløbet gennem lærerlivet er væsentligt anderledes.

”Som ikke-uddannet lærer var man i vores gamle lønaftale garanteret, at man efter 4, 8 og 12 år fik et tillæg på ca. 5.000, 10.000 og 15.000 kr. om året. Det er en model som følger den almindelige uddannede lærer, blot med en mindre lønudvikling”, forklarer Zacharias Jensen.

Lønudviklingen gælder stadig for dem som bliver ansat i folkeskolen uden en relevant uddannelse - typisk unge mennesker, der netop har bestået en studentereksamen. Men nu er der kommet en ny betegnelse i lønaftalen.

”Der er tale om ikke-læreruddannede med anden relevant uddannelse, og denne gruppe er efter 4, 8 og 12 år sikret et tillæg på ca. 10.000, 19.500 og 29.700 kr. om året”, siger Zacharias Jensen.

Samtidig er det også blevet muligt få et kvalifikationstillæg, som skal individuelt forhandles, og som eventuelt udfases, hvis man undervejs får en læreruddannelse.

Hillerøds lønaftale

Lærere flytter efter løn og arbejdsvilkår

Det er blevet vigtigt både at tiltrække og fastholde lærere, fortæller Zacharias Jensen. Han oplever, at der er en tendens til, at især yngre lærere gerne flytter efter bedre løn og arbejdsvilkår.

”Det med at være tre år på en skole, og så skifter man igen, har stor betydning for både elever og kollegialt samarbejde. Det gavner ikke skolerne”.

Han mener også, at det nye lønforløb og kvalifikationstillæg kan tiltrække nogle uden læreruddannelse, som har faglige kompetencer, som kan gavne skolerne. Det kan for eksempel være en universitetsuddannet biolog, der underviser i naturfag i folkeskolen.

”Den faglige viden og erfaring vil have stor betydning for undervisningens kvalitet, og livs- og arbejdserfaringen vil helt sikkert være med til at understøtte både teamsamarbejdet, den pædagogiske debat og dialogen med forældrene”.

Tillæg til børnehaveklasseledere og vejledere

Et andet element i aftalen er et tillæg til børnehaveklasseledere på cirka 6000 kroner om året.

”Vi fik det på baggrund til af, at kravene til dem og deres faglige viden i forhold til undervisning er så meget større, end det har været tidligere”.

Skolernes interne vejledere som eksempelvis læsevejledere, inklusionsvejledere eller matematikvejledere får med aftalen et mindre tillæg som en anerkendelse af, at vejlederne løser en vigtig opgave i skolen.

Borgmester i Hillerød Kirsten Jensen mener, at aftalen giver en mere attraktiv skole, som gerne skal gøre, at flest mulige forældre vælger folkeskolen til deres børn.

”Dygtige medarbejdere er helt afgørende for at kunne fastholde og udvikle vores folkeskoler, og derfor er jeg glad for, at det har været muligt inden for den nuværende økonomi med nogle lønforbedringer til lærere og børnehaveklasselærere” lyder det fra borgmester Kirsten Jensen i en pressemeddelelse.

Zacharias Jensen mener, at forholdene kunne blive endnu bedre, hvis kommunen var parat til at bruge flere penge på skolen.

”Den nye aftale indeholder klare forbedringer, men vil kommunen være sikre på at tiltrække flere uddannede lærere, burde de nok have givet penge til en stigning i det, vi kalder Hillerødtillægget, som gives til alle skolens lærere”.

Powered by Labrador CMS