Fremover kommer der en læreruddannelse i Holstebro med fuldt udbud. Til gengæld bliver der ikke optaget flere studerende i Nr. Nissum bortset fra netstuderende. Læreruddannelsen i Skive fortsætter med begrænset udbud af fag.

Læreruddannelse i Skive reddet af regeringen - men kun i tre år

Lærerstuderendes Landskreds er forargede over model, hvor Via tager imod en millionindsprøjtning og redder læreruddannelsen i Skive i tre år. Der optages ingen lærerstuderende i Nr. Nissum til sommer ud over netstuderende.

Publiceret Senest opdateret

Læreruddannelsen i Skive er reddet. I hvert fald de næste tre år.

Professionshøjskolen Vias bestyrelse har i dag sagt ja til en model for en videreførelse af læreruddannelsen i Skive, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet sammen med Via. Modellen går ud på, at Via får seks millioner kroner om året de næste tre år. Til gengæld skal der være en læreruddannelse i Skive.

Bestyrelsesformand Per B. Christensen mener, at det efter forholdene er en tilfredsstillende løsning.

”Det er ingen hemmelighed, at både direktionen og bestyrelsen havde et ønske om at samle uddannelserne i Holstebro for herigennem at styrke holdene og undervisningskvaliteten samlet set. Men vi har måttet konstatere, at der er stor, politisk modstand mod den beslutning, og det er med den erkendelse, at vi har forholdt os til det alternativ, der nu ligger foran os,” siger han. 

Lærerstuderende forargede

Lærerstuderendes Landskreds (LL) er dybt forargede over beslutningen:

”Regeringen lovede en redningsplan, nu præsenterer Vïa University College og Uddannelses- og Forskningsministeriet hvad vi betragter som en afviklingsplan. Vi er virkelig skuffede”, siger forperson for de lærerstuderende Anneline Larsen i en pressemeddelelse.

De lærerstuderende var ellers glade for, at regeringen har støttet en redning af læreruddannelsen i Skive, men de oplever den løsning, som Via i dag har præsenteret, som forhastet og uigennemtænkt. Ifølge LL bliver vilkårene for at læse til lærer i Skive forringet, og de historiske bygninger vil blive solgt.

Måske en stakket frist

Ifølge modellen løber det særlige tilskud i tre år, frem til 2027. Hvad der sker herefter, har ministeriet ifølge modellen ikke taget stilling til. Per B. Christensen lover, at Via i de tre år vil gøre alt, hvad de i samarbejde med de omkringliggende kommuner kan gøre, for at få læreruddannelsen i Skive til at fungere. Men det er ikke sikkert, at det på sigt kan lade sig gøre.

Uddannelsen i Skive holdes i live på de dårligst mulige betingelser, oplever Anneline Larsen.

”Med tanke på vores prognoser for udviklingen i optaget og på løbetiden af det ekstraordinære tilskud er det klart, at vi bliver nødt til at tage bestik af situationen igen om nogle år”, siger Per B. Christensen.

Færre fag skal sikre kvalitet

Det betyder beslutningen:

For læreruddannelsen i Skive indebærer beslutningen ifølge professionshøjskolen Via at:

  • Læreruddannelsen i Skive fortsætter som et selvstændigt udbud med optag i foreløbigt tre år.
  • Antallet at udbudte fag på læreruddannelsen i Skive skæres ned, så der fremover udbydes uddannelse til at undervise i op til seks undervisningsfag ud af de i alt 18 fag i fagrækken.
  • De lærerstuderende vil dog have mulighed for at vælge en bredere vifte af undervisningsfag ved at følge netuddannelsen i Nr. Nissum eller undervisningen på et af de andre udbud af læreruddannelsen i VIA, dvs. i Holstebro, Silkeborg eller Aarhus.
  • Da de nuværende bygninger for Skive Seminarium fortsat udgør en stor økonomisk udgift, vil VIA undersøge muligheden for eventuelt at afhænde bygningerne og flytte læreruddannelsen i Skive til lejede lokaler.

For læreruddannelsen i Nr. Nissum indebærer beslutningen, at:

  • Optaget for studerende på den ordinære læreruddannelse i Nr. Nissum sættes i bero indtil videre. Uddannelsen lukkes ikke, hvilket giver VIAs ledelse mulighed for at genåbne for optaget, hvis der skulle blive grundlag for det senere.
  • Net-læreruddannelsen og HF i Nr. Nissum fortsætter uændret.

For læreruddannelsen i Holstebro indebærer beslutningen, at:

  • VIA vil ansøge om at oprette en ”fuld” ordinær læreruddannelse i Holstebro fra 2025 og vil samtidig tilbyde en fuld læreruddannelse for årgangen, der starter på læreruddannelsen i Holstebro i 2024.
  • De fleste undervisningsfag udbydes i Holstebro, men enkelte undervisningsfag skal fortsat gennemføres i faglokaler i Nr. Nissum eller på netuddannelsen.

 

Via vil begrænse antallet af undervisningsfag i Skive, så antallet af fag passer bedre til udbuddet af studerende.

”Hidtil har der ikke været nogen formel grænse for, hvilke fag man kunne få på læreruddannelsen i Skive, men i praksis har der ikke været studerende nok til at oprette mange af dem”, siger Per B. Christensen. ”Nu beslutter vi formelt at reducere antallet af fag. Det synes jeg er ansvarligt, både fordi det er med til at sikre bedre holdstørrelser og undervisningskvalitet på de fag, vi opretter, og fordi det skaber en bedre forventningsafstemning med vores kommende studerende om, hvilke fag de han forvente at blive tilbudt”, siger han.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke fag, der skal udbydes i Skive.

Lærerstuderendes Landskreds frygter, at det reducerede fagudbud vil betyde endnu færre studerende i Skive:

”Vi betragter det her som et skridt mod en lukning af Læreruddannelsen i Skive, da det er meget lidt sandsynligt, at studerende vil søge ind på en uddannelse, der kun er midlertidig i en tre-årig periode, som har et reduceret fagudbud, og desuden ikke har sine egne rammer, der er egnet til at have læreruddannelse i. Det giver ingen mening med denne her halvhjertede plan” udtaler Anneline Larsen

Optag på Nr. Nissum stoppes

Med i beslutningen er også nyt om læreruddannelserne i henholdsvis Holstebro og Nr. Nissum.

Bestyrelsen har besluttet at stoppe optaget til læreruddannelsen i Nr. Nissum fra denne sommer bortset fra på netuddannelsen. Studerende, der har søgt Nr. Nissum, vil blive kontaktet for at finde andre løsninger.

Indtil nu har læreruddannelsen i Holstebro været en filial med tilknytning til Nr. Nissum. Fremover bliver læreruddannelsen i Holstebro en læreruddannelse med fuldt udbud.

”Vores analyser viser, at der er et rekrutteringspotentiale for en læreruddannelse i Holstebro, som vi meget gerne vil udnytte – og her er hovedsageligt ikke tale om studerende, der ellers ville søge til Skive. Det er vigtigt, for vi ønsker jo samlet set at uddanne så mange dygtige lærere i Vestjylland, som vi kan – uanset hvor uddannelserne måtte ligge,” siger Per B. Christensen.