Anmeldelse

"Der skal komme en stor fredens dag engang"

En anderledes biografi

Rigt facetteret bog om Kaj Munk. Bogen savner dog en tematisk indholdsfortegnelse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Titlen til historien om Kaj Munk er hentet fra hans skuespil "Niels Ebbesen" (1942). Man kan så stille sig selv det store spørgsmål, om fredens store dag mon nogensinde vil komme. Det kan som bekendt, og som udviklingen har vist, godt tage lang tid med den fred. Samtidig må man vel også se i øjnene, at når man kæmper ultimativt, som Kaj Munk gjorde, så findes der ingen mellemløsninger. Og det må Kaj Munk da også selv have vidst, når man tænker på, hvad han sagde i Københavns Domkirke i december 1943: "Det dyrebareste, det er Kristus selv; men det næstdyrebareste, det er martyrsindet, de kristnes martyrsind. Med dette martyrsind overvandt vi engang verden, og uden det vil verden overvinde os".

Fakta:

Titel: "Der skal komme en stor fredens dag engang"

Forfatter: Knud Erik Andersen, Jon Høgh

Sider: 98

Forlag: Bollerup Boghandels Forlag

Bogen lægger dog ikke op til, at læseren skal sidde tilbage med en fornemmelse af, at Kaj Munk decideret ønskede martyriet, derimod kan man ikke være i tvivl om, at han var frihedskæmpende og i sidste ende indtog en urokkelig holdning over for den tyske besættelsesmagt og de danskere, der gik tyskernes ærinde.

Under læsning af bogen fristes man indimellem til at sige, at han næppe mente, at tolerance går begge veje. Hans opfattelse af demokratiet får da også et par ridser i lakken, for selv om flertallet bestemmer, er det ikke sikkert, at de har ret. Der nævnes blandt andet en episode, hvor han på gymnasiet førte sig frem netop ved at sige, at flertallet ikke nødvendigvis har ret - det var i forbindelse med salget af De Vestindiske Øer.

Man kommer i bogen vidt omkring i Kaj Munks liv, barndommen, ungdommen, studietiden, familielivet og forfatterskabet. "Der skal komme en stor fredens dag engang" er noget anderledes end andre biografier og levnedsbeskrivelser og kan absolut bruges også som opslagsbog og til pluklæsning.

Bogen henvender sig til folkeskolens ældste elever og gymnasiet. Men bogen lider desværre af en stor fejl: Indholdsfortegnelsen er et sandt bombardement af emner. Der nævnes 103 kapitler fordelt på bogens blot 98 sider. Indholdsfortegnelsen burde have haft tematiske hovedkapitler eventuelt med underpunkter.

Det lille vestjyske forlag Bollerup Boghandels Forlag har udgivet en lille bog om en betydningsfuld dansker, og til bogen er der udarbejdet opgaver, der kan hentes på www.levendelæring.dk