Skoler kan bruge Chromebooks, mens Datatilsynet sagsbehandler

De kommuner, der bruger Google-software i skolen, har sammen med KL, Styrelsen for It og Læring og selskabet Kombit været i dialog med Google om lovlig brug af softwaren, og i fællesskab afleveret et stort materiale til Datatilsynet.

Publiceret

I september gav Datatilsynet Helsingør og Aarhus to måneder til at sikre, at brugen af Google Workspace i skolerne kunne ske lovligt i forhold til persondatabeskyttelsesreglerne. Kort før fristens udløb afleverede 50 Chromebook-kommuner torsdag i fællesskab et stort materiale, som de mener godtgør, at brugen af Googles software Google Workspace kan ske lovligt. Mens Datatilsynet gennemgår materialet, må kommunerne inklusive Helsingør bruge Google-computerne Chromebooks i undervisningen, skriver tilsynet på sin hjemmeside og forventer at komme med en afgørelse inden udgangen af i år.

I juli i år nedlagde Datatilsynet forbud mod, at skoleelever i Helsingør Kommune arbejdede med Google Workspace. Tilsynet meddelte, at hvis man fremover ville bruge softwaren Hvad Helsingør Kommune angår pointerer tilsynet, at hvis en fortsat brug af Google Workspace skulle kommunen "i samarbejde med sine leverandører håndtere de relevante risici for børnenes personoplysninger - herunder dem, som Datatilsynet har påpeget i de tre afgørelser - og udarbejde en konsekvensanalyse”.

I dialog med Datatilsynet identificerede Helsingør Kommune dernæst en række forhold, hvor brugen af Google Workspace mv. enten ikke har været lovlig, eller hvor risikoen for skoleeleverne ikke er blevet tilstrækkeligt identificeret og nedbragt. På den baggrund - og i konstatering af tilsvarende forhold i flere andre kommuners behandlinger af data - suspenderede Datatilsynet forbuddet og gav kommunen et antal påbud.

Sammen med de andre Chromebook-kommuner, KL, Styrelsen for It og Læring og kommuneres it-fællesskab Kombit har de altså nu afleveret et bud på en løsning, og Datatilsynet har forlænget suspensionen af Chromebook-forbuddet i skolerne.

Powered by Labrador CMS