Folkeskolen.dk besøgte i sidste uge Tibberupskolen, hvor eleverne siden sommerferien har måttet klare sig uden computere i undervisningen.
Folkeskolen.dk besøgte i sidste uge Tibberupskolen, hvor eleverne siden sommerferien har måttet klare sig uden computere i undervisningen.

Datatilsynet: Helsingør må bruge chromebooks i skolen igen

Datatilsynet har suspenderet det forbuddet, men har samtidig givet påbud om at lovliggøre brugen af softwaren. Et tilsvarende påbud er givet til Aarhus Kommune, og flere er på vej.

Publiceret

”Vi kan klare den én uge – max to uger mere, så begynder de at komme bagud i naturfag”, sagde naturfagslærer på Tibberupskolen i Espergærde syd for Helsingør Ømer Aytec, da Folkeskolen var på besøg i sidste uge. Og nu kan han og kollegerne ånde lettet op, for Datatilsynet har netop ophævet forbuddet mod elevers brugen af Chromebooks i skolerne i Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune har i de seneste ugers dialog med Datatilsynet identificeret en række forhold, hvor brugen af Google Workspace mv. enten ikke har været lovlig, eller hvor risikoen for skoleeleverne ikke er blevet tilstrækkeligt identificeret og nedbragt. Datatilsynet har på baggrund af denne erkendelse - og konstateringen af tilsvarende forhold i flere andre kommuners behandlinger - besluttet at suspendere forbuddet i en kort periode og givet kommunen et antal påbud, der skal lovliggøre brugen, skriver tilsynet i en pressemeddelelse.

Får to måneder til at lovliggørelse

"Når vi træffer det valg at suspendere forbuddet, skyldes det, at kommunen nu har erkendt og beskrevet de problemer, der skal lovliggøres. Der er kommet en rimelig klarhed over, hvad der udestår - og derfor giver vi nu kommunen to måneder til at få styr på det sammen med dens leverandører", forklarer Allan Frank, jurist og it-sikkerhedsspecialist i Datatilsynet.

Datatilsynet har også givet Aarhus Kommune et påbud om at lovliggøre elevernes brug af Chromebooks. Det sker på baggrund af, at også Aarhus Kommune har konstateret, at nogle af de behandlinger af elevernes personoplysninger, de hidtil har foretaget, ikke har været foretaget lovligt, og at de ikke i fornødent omfang har haft identificeret og begrænset de risici, der er for de eleverne.

KL har orienteret Datatilsynet om, at der er lignende henvendelser om lovliggørelse af brugen af Google Workspace på vej fra andre kommuner, og Datatilsynet forventer at stille de samme krav til disse kommuner, som man nu har stillet til Helsingør og Aarhus.

Powered by Labrador CMS