Idræt er et prøvefag, og blandt andet derfor mener idrætslærere, at de skal have ansvaret og varetage det fagdidaktiske. Det samme siger loven, men virkeligheden er ofte en anden. Dette arkivfoto er fra en idrætsprøve i sommer på Hunderupskolen i Odense.
Idræt er et prøvefag, og blandt andet derfor mener idrætslærere, at de skal have ansvaret og varetage det fagdidaktiske. Det samme siger loven, men virkeligheden er ofte en anden. Dette arkivfoto er fra en idrætsprøve i sommer på Hunderupskolen i Odense.

Tendens: Pædagoger står alene med en del af eleverne i idræt

"Vi har et godt samarbejde med pædagogerne, men det skal være en lærer, der varetager undervisningen i idræt", siger en idrætslærer. Et af de fag, hvor pædagoger i stigende grad står med undervisningsopgaven, er i idræt, når der kun er én lærer plus en pædagog til at undervise flere klasser på en gang.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Grænserne mellem læreres og pædagogers arbejde er ofte meget flydende, ikke mindst i idræt, der nu er et prøvefag i folkeskolen.

Når to klasser har idræt sammen, og der er en pædagog og en lærer på, så vil pædagogen ofte være alene med et hold elever, mens læreren, der ifølge loven har ansvaret for undervisningen og er uddannet fagdidaktisk og til at følge elevernes progression, befinder sig et andet sted på skolen. I Lolland-Falsters Lærerforening er der flere eksempler på, at pædagoger reelt tager over i forhold til undervisningen i idræt, og det er der flere grunde til - herunder rekrutteringsproblemer og lærermangel. 

Skoleleder Hans Christiansen på Lindeskovskolen i Nykøbing Falster fortæller, at skolens pædagoger ikke som udgangspunkt fungerer som lærere - dog netop med idræt som undtagelse.

Pædagog i stedet for idrætslærer

"Vi mangler en mandlig idrætslærer i indskolingen. Vi har kun én idrætslærer, så i de små klasser har vi en mandlig pædagog som idrætslærer sammen med en kvindelig idrætslærer. Det er det eneste tilfælde hos os, hvor en pædagog underviser alene", siger Hans Christiansen og forklarer, at det er en pædagog, der i forvejen er ansat på skolen og blandt andet arbejder i SFO'en.

Skolelederen understreger, at brugen af den mandlige pædagog i idræt handler ikke handler om at spare penge.

"Det drejer sig om to gange to timers undervisning og ugen, og for os har det handlet om at få det hele til at gå op, når vi har to afdelinger", siger Hans Christiansen og tilføjer:

"Jeg går ind for, at det er læreren, der underviser og læreren, der har ansvaret for det faglige og det didaktiske", siger han og fremhæver, at skolen, der ligger i et socialt udsat område, har stor succes med, at pædagoger og lærere underviser sammen med lærere  i de små klasser.

Maja Piil er idrætslærer på Lindeskovskolen og lokalformand for Dansk Skoleidræt.

"Vi har et udmærket samarbejde med vores pædagoger, men jeg ser helst, at det er uddannede folkeskolelærere, der underviser i idrætsfaget", siger Maja Piil.

 "Ligesom det skal være dansklærere, der underviser i dansk, skal det også være en idrætslærer, der underviser i idræt", mener Maja Piil.

Kredsformand: En udfordring

Formand for Lolland-Falsters Lærerforening Henrik Hansen siger, at det er et velkendt problem, at grænserne mellem lærernes og pædagogernes arbejde er flydende:

"Overordnet synes jeg, at det er end udfordring, at vi uddanner folk til en profession, der er lærerjob, men at man så ansætter andre i det job til at varetage de arbejdsopgaver, som er lærerens", lyder det fra Henrik Hansen.

"Jeg anerkender, at der er udfordringer med at rekruttere, og som leder kan man stå med et resttimetal, der skal klares. På mange skoler er lærerne så presset af opgaver og undervisning, men det er en nødløsning at ansætte pædagoger til dette arbejde. Jeg savner en fuldtonet anerkendelse af, at det selvfølgelig er læreruddannede, der skal undervise", siger Henrik Hansen.

Ifølge folkeskoleloven er det lærere som skal ansættes til undervisningsopgaver over 3. klassetrin. Men det er altså ikke alle steder, at det efterleves. For eksempel når man ikke har idrætslærere af begge køn, og derfor slår to klasser, der undervises af eksempelvis en mandlig lærer og en kvindelig pædagog.

"Her er det min påstand, at de begge skal være ansat på læreroverenskomst. Det er ikke nok at sige, at det er læreren, der har ansvaret for to klasser, hvis der undervises på den måde i et halvt år", siger Henrik Hansen.

"Der er også forberedelse, og tilrettelæggelse og efterbehandling for de for de 40-50 elever i dræt, og det er et prøvefag, så er man ikke faguddannet idrætslærer, hvad kan man så?", siger Henrik Hansen og tilføjer:

"Jeg synes, det problemstilling, vi sammen skal løse i folkeskolen".

"Det er et problem for både ledere, lærere og pædagoger. De ledere, jeg taler med, siger at det er lærerne, der skal undervise, men der bare ikke altid det sker, når problemer med et resttimetal skal løses", siger Henrik Hansen.

Hvad vil du foreslå som løsning her?

"Man skal sørge for vilkår, der tiltrækker lærere. Man skal slå stillinger op, for hvem er det, der ansætter en pædagog til at undervise tre lektioner? Et det skolelederen, og er tillidsrepræsentanten inde over. Der er nogle normer og regler, men de skrider, siger Henrik Hansen.

Danmarks Lærerforening er i dialog med de lokale lærerkredse om forslag til at løse problemet, og blandt forslagene er at gå i dialog og at gøre skolerne og kommunerne opmærksom på, at pædagoger, der varetager fagfaglig undervisning i et helt fag i et helt år, efter loven skal ansættes som lærere med særlige kvalifikationer.

Powered by Labrador CMS