Barbara er en af fire piger, der i år er startet i 7. klasse på Fodbold Fulton i Gentofte Kommune. Her er der træning to gange om ugen og undervisning, der så vidt muligt tager udgangspunkt i det populære boldspil.

Nu har fodboldklasse også fået skoletrætte piger med på holdet

I 10 år har Gentofte Kommune haft et tilbud, der skal give skoletrætte udskolingselever lysten til at lære tilbage ved at trække på deres fodboldinteresse.

Publiceret Senest opdateret

Skoledagen starter lidt anderledes for klasserne på Akademiet Fodbold Fulton på Bakkegårdsskolen i Gentofte Kommune. 8. klasse er i gang med at gense højdepunkterne fra weekendens runde i Superligaen.

Og i 7. klasse er eleverne i gang med på grønne og røde sedler at formulere spørgsmål til en fodboldagent, der om et par dage kommer og holder oplæg om sit arbejde.

”De grønne er om ungdomsfodbold. De røde er om fodbold i Messi- og Ronaldo-klassen”, lyder instruktionen fra klassens lærer.

På Fodbold Fulton er det reglen mere end undtagelsen, at undervisningen i et eller andet omfang inddrager det ultrapopulære boldspil.

Fodbold er omdrejningspunktet for elevernes skolegang. To gange om ugen er der træning, og fodbold inddrages så vidt muligt i undervisningen.

Men målet er ikke at skabe fremtidens Messi eller Ronaldo. Det er alene interessen for fodbold, der tæller – ikke talentet – når der optages elever til en ny klasse efter samtale med både dem og deres forældre.

Ud over interessen for fodbold har eleverne det til fælles, at interessen for at gå i skole har været for nedadgående. 

Skal give eleverne en større glæde ved skolen

Målet med Fodbold Fulton er, at se om man ved at trække på det første kan gøre noget ved det sidste.

”Det er med til at give nogle elever en større lyst og glæde ved at gå i skole, fordi omdrejningspunktet er noget, de interesserer sig for”, som lærer Carsten Rust siger.

Carsten Rust er både uddannet lærer og mangeårig fodboldtræner, og det giver ham den rette profil til at undervise på Fodbold Fulton.

Han startede som lærer på Akademiet Fodbold Fulton efter sommerferien. Med både en lærer- og en fodboldtræneruddannelse i rygsækken passer han perfekt til den profil, Fodbold Fulton leder efter, når der ansættes lærere.

”Og da muligheden opstod for at kombinere mit job med min hobby, tænkte jeg, at det var jeg nødt til at prøve”, siger han.

Pigerne er gået ombord

Det er efterhånden et halvgammelt skib, Carsten Rust er gået ombord på. Fodbold Fulton, som det hedder i daglig tale, har eksisteret som tilbud i Gentofte Kommune siden 2013.

Her startede det første hold i 7. klasse, og der blev først startet en ny op, når eleverne var gået ud af 9. klasse. Nu starter der en ny 7. klasse hvert skoleår.

Og denne sommer blev lidt af en milepæl nået for akademiet. Her startede der nemlig for første gang elever af begge køn i den nye 7. klasse.

Fire piger kan nu trække i akademiets mørkeblå spillerdragt, når der skal spilles kamp. Og den ene var kun lige startet til fodbold, da skoleåret startede. Desuden er den første kvindelige lærer blevet ansat.

Det burde være en naturlig udvikling med tanke på den eksplosive vækstkurve, kvindefodbolden har fulgt de seneste år, mener stifter af Fodbold Fulton Christina Wex.

Nick Christensen startede som helt nyuddannet lærer på Fodbold Fulton i 2013. Bag sig har han en karriere som professionel fodboldspiller for blandt andre AB og AC Horsens.

Men ikke desto mindre er det noget, der er arbejdet målrettet på skulle blive til virkelighed, fortæller hun. Og indtil videre overgår erfaringerne alle hendes forventninger.

”Der er noget praktik i forhold til omklædning, der har skulle justeres. Men indtil videre hører jeg kun, at det bidrager positivt til dynamikken, at der er kommet piger i klassen”, siger Christina Wex.

"Da vi startede, var vi egentlig fortalere for, at drengene skulle have lov at vokse på egne præmisser i stedet for at blive målt op imod fagligt dygtige og pligtopfyldende piger. Der er ofte stor forskel på drenges og pigers modenhed i udskolingen, og det er med til at tage lysten og motivationen fra drengene. Men det kan bestemt også noget, at der er kommet piger ind i klassen. Pigerne lægger måske en sund dæmper på drengene, og vi vil da langt hellere ramme begge køn”

Når det kommer til spillet på banen, har pigerne ingen problemer med at følge med. De indgår helt på lige vilkår, fortæller Christina Wex.

”Vi har selvfølgelig endnu til gode at se, hvad der sker, når drengene for alvor begynder at skyde i vejret i løbet af 8. og 9. klasse. Det må vi jo finde en måde at håndtere. Men indtil videre er er det gået helt problemfrit”, siger hun.

Hende med gaverne

”Hende med gaverne”. Sådan beskriver Christina Wex med et glimt i øjet sin egen rolle set gennem elevernes øjne på Fodbold Fulton. 

Klasserne er i princippet helt normale folkeskoleklasser og er derfor helt uden egenbetaling. Derfor rejser stifteren midler gennem forskellige sponsorater til bolde, træningsdragter, spillertrøjer og andet udstyr. Og det er mest, når hun skal aflevere noget af det, eleverne ser hende på skolen.

Christina Wex startede Fodbold Fulton sammen med de to tidligere landsholdsspillere Lars Høgh og Brian Laudrup, der har fungeret som ambassadører.

Da Lars Høgh døde i december 2021 valgte Brian Laudrup også at træde ud af projektet. Christina Wex har overvejet, om ambassadørrollerne har skulle genbesættes, men indtil videre er det ikke sket.

Lærerne på Fodbold Fulton er spændte på, om drengene i løbet af de tre år i udskolingen fysisk vokser fra pigerne. Men indtil videre er der ingen udfordringer med, at de to køn spiller sammen.

For mens de to landsholdskæmper var gode til at skabe kontakter og synlighed, da projektet skulle løbes i gang, mener Christina Wex egentlig så småt, at det har fået vind i sejlene og er gået i drift.

Derfor er hendes to største ønsker for den nærmeste fremtid at få tilbuddet gjort permanent i stedet for som nu at være en forsøgsordning – og at få det udbredt til andre kommuner.

For at stå stærkest muligt, når hun skal sælge begge ideer, har hun fulgt op på, hvordan det er gået de elever, der har afsluttet de hidtil tre forløb, der har været på akademiet. Og de er alle sammen enten under uddannelse eller i job, fortæller Christina Wex.

”De spreder sig over mange forskellige uddannelser som glarmester, elektriker, tømrer, en læser forsikringsmatematik, en anden journalistik, en tredje har valgt DTU, og så er der sågar en, der er cowboy i Mexico. Vi ser, de kommer rigtig godt videre”, siger hun og tilføjer:

”Alt er ikke fryd og gammen. Og det hele er ved Gud ikke lige let. Vi har også måttet konstatere, at der er sket meget med eleverne efter coronanedlukningerne. Det er blevet endnu sværere at få dem til købe ind på fællesskabstanken. Men når det lykkes at tænde lysene i øjnene på nogle elever, der har haft svært ved at finde glæde og motivation i deres skolegang, er det det hele værd”.

To lærere i alle timer

Christina Wex peger på en ”nærmest familiær” relation mellem eleverne og lærerne som en af de afgørende faktorer for Fodbold Fultons succes.

Klasserne har de samme lærere i hele forløbet, både i den faglige undervisning og til fodboldtræningen. Og så er der to lærere på i alle timer.

Det kræver nogle ekstra resurser, men de er godt givet ud, mener skoleleder på Bakkegårdsskolen Rikke Michan.

”Vi har ud fra de første to hold kunnet dokumentere, at balancen er på plads. Forstået på den måde, at man bruger lidt flere resurser på at have mindre hold og to lærere i alle timer, men til gengæld løfter det en inklusionsopgave i forhold til en gruppe elever, der ville have kostet mere i et andet tilbud”, siger hun og tilføjer:

”Når det så er sagt, gør vi meget ud af at understrege, at det ikke er et specialtilbud men et specielt tilbud. Det er et skoletilbud med en anden tilgang til motivation, som i højere grad har mulighed for at tilrettelægge tingene mere individuelt, fordi fodbold er det fælles. Men faglige krav og pensum er præcis det samme som i parallelklasserne”.

Magnus Malmberg er tidligere elev på Fodbold Fulton. Efter afsluttet gymnasieuddannelse er han nu tilbage som lærervikar.

Den permanente to-lærer-ordning giver bedre mulighed for differentiering og holddeling, fortæller Rikke Michan. Desuden kan lærerne i højere grad bruge hinanden som sparringspartnere.

”Der findes næppe en skoleleder, der ikke synes, det er verdens bedste ide. Jeg ville ønske, vi kunne gøre det i alle klasser. Men der er selvfølgelig også en forventning om, at man kan rumme mere, når man er to lærere i klassen”, siger hun.

”Det er mærkeligt, at der ikke har været piger med før”

Også skolelederen er begejstret for, at det nu er lykkedes at optage de første piger på Fodbold Fulton. Det var lige ved at komme i stand et år tidligere, men der valgte de piger, der ellers skulle være startet, at melde fra i sidste øjeblik.

Inden den nuværende 7. klasse startede, mødte de fire piger, der nu går på akademiet, klassens lærere på forhånd. 

Rikke Michan vurderer, at det var med til at give den fornødne tryghed til at tage springet. Hun håber, det nu bliver lettere at rekruttere elever at begge køn fremadrettet.

Og hvad siger en af hovedpersonerne selv? Til eftermiddagstræningen på den nærliggende fodboldklub GVI’s anlæg står Kastanje på sidelinjen og sparker en bold forsigtigt frem og tilbage med klassekammeraten Adam. De må begge springe træningen over med småskader.

Hun har lagt mærke til, at der er meget snak om, at hun og de tre andre piger i klassen er de første på Fodbold Fulton. Selv lægger hun ikke så meget i det. Hun vil bare gerne dyrke den sport, hun har dyrket i fire år.

Og så er hun den type, der har lettere ved at gå i skole, hvis hun får lov at brænde noget krudt af, som hun siger.

”Vi bliver spurgt meget om det. Og så tænker jeg da på, at det er mærkeligt, at der ikke har været piger med før. Fodbold Fulton har jo været der i mange år”.