Vold/trusler

Lærer og elever under en sikkerhedsøvelse i en amerikanske skole.

Efter corona oplever amerikanske skoler stigende problemer med vold 

Vold og trusler får i stigende grad amerikanske lærere til at søge andre job. Efter en nedgang under pandemien er antallet af episoder med vold og trusler mod lærere i stigning, viser en ny undersøgelse.

Publiceret

Før corona-pandemien oplevede 65 procent af deltagerne i en stor amerikanske rundspørge til omkring 15.000 lærere mindst en episode med trusler eller verbal chikane fra en elev årligt, og 53 procent om trusler eller chikane fra forældre. 

Under coronapandemien faldt andelen af lærere, der oplevede trusler til henholdsvis 33 og 29 procent, men i en ny undersøgelse gennemført efter pandemien, er tallene steget til henholdsvis 80 procent og 63 procent af lærerne, der har oplevet at blive truet af elever eller forældre.  

Decideret vold fra elever oplevede 42 procent af lærerne før pandemien, 14 procent under pandemien med nedlukninger og hybridundervisning. Det tal er nu steget til 56 procent efter corona. Kun 1 procent af lærerne oplevede tidligere voldelige sammenstød med forældre. Den andel er eksploderet til hele 26 procent efter corona. 

Samtidig er andelen af lærere, der giver udtryk for, at de ønsker at sige op eller skifte job steget fra 49 procent under pandemien til 57 procent efter, viser undersøgelsen.

"Aggression og vold mod undervisere og skolepersonale er alvorlige udfordringer, som påvirker de ansattes velfærd og de elever, de underviser, og deres familier. Dette studie sætter lys på en voksende krise i vores skoler, som bør håndteres på et nationalt plan", siger hovedforfatter, ph.d. Susan Dvorak McMahon, forsker ved DePaul University og formand for American Psychological Associations taskforce imod vold mod lærere, i en pressemeddelelse.

Det er lærerne, der er hårdest ramt, men også skolepsykologer, socialarbejdere og administrativt personale og andre ansatte møder i stigende grad vold og trusler på deres arbejdsplads. 

Stress og bekymring steg i alle grupper under coronapandemien. Niveauerne faldt en smule lige efter, at coronarestriktionerne blev hævet, men er ikke tilbage på niveauet fra før pandemien. 

“Disse fund peger på et desperat behov for en helhedsorienteret tilgang fra politisk hold for at imødegå vold og agression mod undervisere og skabe et positivt og sikkert undervisningsmiljø", siger Susan McMahon og tilføjer, at undervisere bør være uddannet i at håndtere elevernes psykologiske, sociale og følelsesmæssige behov.