Indeklima i skolen: En gruppe elever fra København måler luftkvaliteten i deres klasseværelse som en del af Masseeksperimentet '22. I alt blev der fundet over 450 forskellige kemikalier i luften i de deltagende klasser.

Vi ved, der er kemi i luften – det kan du gøre ved det

Det er endnu engang dokumenteret, at danske skoler døjer med dårligt indeklima. Det er med til at skabe tung luft, give hovedpine og koncentrationsbesvær. Men der er et par ting, du som lærer kan gøre for at afhjælpe problemet.

Publiceret Senest opdateret

Om 'Kemi i luften'

Undersøgelsen ’Kemi i luften’ er en del af sidste års Masseeksperiment med fokus på indeklima. Det er første gang, at det så omfattende undersøges, hvor meget og hvilken kemi i luften, børn og unge bliver udsat for i de danske klasselokaler. Både de stoffer, der lugter og giver ubehag og de stoffer, man sjældent bemærker.

Undersøgelsen er gennemført i 76 forskellige klasser på skoler over hele Danmark, samtidig med det store Masseeksperiment om CO2-koncentrationer i klasselokalerne. Bag undersøgelsen står det nationale naturfagscenter Astra og Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet.

Eleverne i de 76 medvirkende klasser havde opsat sensorer i lokalerne, der målte den totale mængde af kemikalier i luften hvert tiende minut i fire uger. Der blev fundet over 450 forskellige flygtige organiske forbindelser i de klasselokaler, som blev undersøgt.

Resultaterne viser, at 96 procent af klasserne oplevede koncentrationer af kemiske stoffer over det anbefalede maksimale niveau, men med stor lokal variation. Halvdelen af klasserne havde koncentrationer over det anbefalede niveau i en time dagligt. 10 procent af klasserne oplevede en samlet koncentration over anbefalede grænseværdier i mere end halvdelen af tiden. 38 procent af de 60 hyppigst målte kemikalier er koblet til lugtgener eller ubehag. 15 procent af de 60 hyppigst forekommende kemikalier er klassificerede som potentielt sundhedsskadelige, men i ingen af klasserne oversteg koncentrationen det anbefalede maksimum på

Inden for det næste halve år skal undersøgelsen ”Kemi i luften” publiceres videnskabeligt på internationalt plan.

En ny undersøgelse har fundet mere end 450 forskellige kemiske stoffer i danske klasselokaler.

Folkeskolen har spurgt forsker bag undersøgelsen Kasper Vita Kristensen, der er adjunkt ved Institut for Bio-og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet, hvad lærerne og eleverne selv kan gøre for at forbedre luftkvaliteten og få et bedre indeklima.

"Vi har indtryk af at både lærere og elever er optaget af det her og vil gøre noget for at forberede det. Og der er faktisk nogle lavthængende frugter at plukke”, siger Kasper Vita Kristensen.

Han har målt luftkvaliteten i 73 klasseværelser og har en række forslag til, hvad lærere og elever selv kan gøre for at reducere mængden af kemi, de indånder, mens de er i skole og på arbejde.

1) Luft ud! Det kommer nok ikke bag på ret mange, at udskiftning af luften er den hurtigste vej til bedre luftkvalitet.

2) Luft ud, også selv om dit klasselokale har en form for fungerende mekanisk ventilation. Undersøgelsen viser, at kombinationen af mekanisk ventilation og åbne vinduer i klassen mest effektivt forhindrer høje koncentrationer af kemi.

3) Luft ud, især efter aktiviteter som madpakkespisning og kort efter eleverne vender tilbage fra fysisk udfoldelse i frikvarteret.

4) Er det muligt at sende eleverne ud af klasselokalet, når der skal spises madpakker? Hvis ja, så gør det.

5) Hvis det er muligt, bør lokalet stå tomt i frikvarteret.

6) Alt, hvad der bliver opbevaret i klasselokalet, bidrager til den kemi, der er i luften. Hvis det er muligt, så lad tasker, jakker, bøger med videre blive på gangen.

7) Placer håndspritten uden for klasselokalet, hvis det er muligt. Målinger har vist at håndsprit er en betydelig kilde til kemikalier i luften, dog uden at de har nået sundhedsskadelige niveauer.

8) Hvis I er plaget af dårlig luft på din skole, så oplys det, når der skal laves APV. Dermed øges sandsynligheden for, at Arbejdstilsynet vil undersøge luftkvaliteten, hvis de besøger jeres skole.

Læs interview med Kasper Vita Kristensen her.