Anmeldelse

Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin
Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin

De ældste elever kan godt nå at blive bedre

Et meget omfattende materiale til afhjælpning af større elevers matematikvanskeligheder ser her dagens lys. Ikke kun matematikvejledere vil med dette som udgangspunkt kunne gøre en positiv forskel for elever med huller i det faglige landskab.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden jeg for omkring to et halvt år siden modtog "Matematikvanskeligheder – tidlig intervention" til anmeldelse, har jeg som matematiklærer i overbygningen håbet på en toer. Den foreligger heldigvis nu – i samme gedigne og gennemarbejdede form som sin forgænger.

Fakta:

Titel: Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin

Forfatter: Lena Lindenskov, Pia Beck Tonnesen, Peter Weng

Pris: 499

Sider: 248

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Bogens indledende beskrivelser og definitioner er nu som før uomgængelige. Den vågne læser opdager imidlertid, at der – igen – hovedsageligt tages udgangspunkt i et projekt fra Frederiksberg Kommune afviklet i 2010-2011. Og nu kan det godt være, at lige dén diskussion hører hjemme i et andet regi; men er det ikke tankevækkende, at erfaringerne fra et projekt, underlagt Fælles Mål 2009, en fem-seks år senere kan oparbejdes til også at være evidensbaseret grundlag for et materiale, der skal matche de aktuelle forenklede Fælles Mål?

Men altså: Den overordnede tankegang bag materialet er stadig, at der i det matematiske landskab kan være truende huller af forskellig størrelse, som pågældende elev(er) enten ér faldet i, får brug for hjælp til at bygge bro over eller gør klogest i indtil videre at gå uden om.

Disse huller skal først kortlægges, og det sker i to tempi: en indledende samtale med pågældende elev om relationer til matematikundervisning og -læring og så en informationstest. Herefter følger til hver af de syv overordnede kompetencer et sæt på ti såkaldte fokusspørgsmål under overskrifterne: "Yderligere kortlægning" og "Læring og undervisning".

Det er meget omfattende i bredde såvel som i dybde, og det er da heller ikke forfatternes mening, at læreren med hver enkelt elev skal totalkortlægge og undervise inden for alle områder. Materialet tænkes tværtom brugt ”dynamisk og personligt”, og yderligere hedder det: ”At lærere bruger deres professionalitet selvstændigt og kreativt er … i god samklang med vigtige styrker i dansk skolekultur”. Mange tak. Indimellem kunne man i disse FFM-tider nok blive i tvivl om lige præcis dette.

På den anden side af gnavpotteriet skal jeg skynde mig at runde af, næsten som jeg begyndte: Nærværende udgivelse falder på et tørt sted. Også ”menige” matematiklærere er, med dette fagligt forsvarlige materiale til rådighed, allerede godt på vej mod en afhjælpning af visse elevers vanskeligheder med faget. Måtte velvilje og resurser følge med.

Powered by Labrador CMS