Under DM i Skills i februar blev rollemodellerne også brugt til at bemande Prøv, Mærk og Føl-standene for sosu-uddannelserne.

Uddannede elev-ambassadører gør en stor forskel for sosu-skolerne

150 elever er blevet uddannet til at være rollemodeller for sosu-skolerne. De har deltaget i uddannelsesmesser, til brobygning, åbent hus, besøg på grundskoler, på sociale medier og i pressen. Rollemodellerne giver bedre rekrutteringsmuligheder og øger den faglige stolthed.

Publiceret Senest opdateret

”Det kræver både hjerne, hjerte og hænder at blive social- og sundhedsassistent, og det budskab vil jeg gerne ud med. Derfor er jeg blevet rollemodel”.

Gry Sandholdt er elev på EUX Velfærd på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (Sosu FVH), og hun er én af i alt 150 rollemodeller på tværs af 11 af landets sosu-skoler i projekt Ung i Velfærd.

Projektet er som udgangspunkt et rekrutteringsprojekt, men det handler også om faglig stolthed, om at tale faget frem og skabe nogle fællesskaber.

Ung i Velfærd har kørt siden sommeren 2021 og afsluttes formelt ved en evalueringskonference i næste uge.

Ung i Velfærd

Ung i Velfærd er et samarbejde mellem 11 social- og sundhedsskoler over hele landet. I projektet er der uddannet 150 rollemodeller i alderen 16-25 år. Rollemodellerne er trænet af youtuberen Rasmus Brohave. Projektet er støttet af Tietgenfonden. Ung i Velfærd har kørt fra sommeren 2021 til projektets evalueringskonference onsdag den 19. april 2023.

Rollemodellerne er i alderen 16-25 år og er blevet uddannet af den kendte youtuber Rasmus Brohave.

De nye elevambassadører er brugt i blandt andet film, på sociale medier, i pressen, i paneldebatter, til brobygning, åbent hus, besøg på folke- og efterskoler og på uddannelsesmesser.

”Det gør bare en stor forskel, når folkeskolelever kan snakke med os i stedet for uddannelsesvejledere. Vi kan sætte os i deres sted. Vi ved, hvordan det er at gå på en sosu-skole, og vi har mærket på egen krop, hvad det vil sige at være i praktik”, siger Gry Sandholdt.

En mere pålidelig relation

Uddannelsesvejleder, rekrutteringskonsulent og tovholder på projektet på samme skole Helle Mølgaard Nielsen er enig:

”Ung-til-ung-relationen mellem vores elever og grundskolelever er meget mere pålidelig, end når en voksen som jeg står og fortæller. Med projektet er vores rollemodeller blevet klædt på ordentligt og uddannet til at stå frem og fortælle om skolen og sosu-faget”.

Det er ikke nyt på Sosu FVH at bruge elever til for eksempel Åbent Hus, brobygning og uddannelsesmesser.

Det kan godt være lidt tabubelagt at sige, man går på en sosu-skole, men nu er vi en flok, der står sammen og fortæller med faglig stolthed om vores fag og uddannelse

Gry Sandholdt, elev

”Tidligere måtte vi bare tit ind og korrigere, hvad eleverne fortalte, og besøgende kunne være uheldige at få en elev-rundviser, der ikke var klædt godt nok på til opgaven".

"Nu har vi 20 uddannede rollemodeller, som er uddannet til at formidle deres egen fortælling og fortælle, hvorfor de har truffet netop dette uddannelsesvalg”, fortæller Helle Mølgaard Nielsen.

”En stolt rollemodel er altafgørende på en sosu-skole, for hvor man måske kan slippe afsted med en dårlig rundviser på STX, så har sosu-skolerne desværre den ekstra udfordring, at en dårlig oplevelse blot bekræfter fordommene – fordi en sosu-uddannelse tit starter i minus”, fortsætter hun.

Undervist af youtuber

De 150 modeller er udvalgt på tværs af skolernes matrikler og med en bred repræsentation inden for køn, etnicitet, uddannelser og hvor langt eleverne er i uddannelsen.

”Det allervigtigste kriterie har dog været at finde nogle elever, som brænder for at fortælle om deres fag”, siger Helle Mølgaard Nielsen.

Eleverne har været samlet en weekend i Vejle og efterfølgende en enkelt dag i Odense, hvor der har været fokus på fællesskab og faglig stolthed.

Her er de blevet undervist af Rasmus Brohave og har blandt andet lært, hvordan man bliver en god rollemodel, agerer på sociale medier og klipper en film sammen.

Projekt med flere resultater

Selvom 11 sosu-skoler har været med i projektet, blev den oprindelige ide født på netop Sosu FVH – med et rekrutteringsformål for øje.

”Om syv år – i 2030 mangler Danmark 16.000 social- og sundhedsassistenter, og det er i sig selv et tilstrækkeligt formål for at igangsætte projektet. På den lange bane handler det om image og om at skabe en anden oplevelse af uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent”, fortæller direktør på Sosu FVH Jacob Bro.

Han mener, at projektet har været en stor succes og skabt flere resultater.

”Det vigtigste er, at vi er nået i mål med, at de unge hører om uddannelsen og faget fra de unge selv. Så vi har fået skabt et talerør ung-til-ung".

"Det stærkeste er rollemodellernes fortællinger om faget, og til vores elevoptag i januar brugte vi ikke traditionel annoncering, men primært rollemodeller til at tale faget frem. Det gav os et stabilt optag, og det er flot i en tid med elevtilbagegang”, siger Jacob Bro.

Folk bliver overraskede

For Gry Sandholdt har det at være rollemodel og få lov til at inspirere og udfordre unge i deres uddannelsesvalg givet endnu mere faglig stolthed samt et fagligt fællesskab på tværs af de 11 sosu-skoler.

”Det kan godt være lidt tabubelagt at sige, man går på en sosu-skole, men nu er vi en flok, der står sammen og fortæller med faglig stolthed om vores fag og uddannelse,” forklarer hun.

Med titlen som rollemodel tør Gry Sandholdt også tage snakken til familiefester eller på en bytur om sit fag.

”Når folk siger 'Er det ikke kun et job, hvor man hjælper ældre på toilettet?', så kan jeg fortælle, at det er en del af det. Men en meget lille del. Når jeg så fortæller, om alt det andet vi laver, bliver de ofte meget nysgerrige og overraskede over, hvor meget vi egentlig kan med vores fag”, fortæller Gry Sandholdt.

Sosu FVH vil udvide brugen af rollemodeller

Selvom projektet officielt slutter med evalueringskonferencen den 19. april, fortsætter arbejdet med rollemodellerne rundt om på de 11 sosu-skoler.

”Projektet har vist os, at det at fortællingen om den faglige kvalitet i uddannelsen sker via rollemodeller har en afgørende forskel, så her på skolen vil vi gerne styrke brugen af rollemodeller”, siger Jacob Bro.

Indtil videre har der været fokus på elever i 9. og 10. klasse, men fremover kan rollemodellerne med fordel udvides til også at have fokus på ældre elever, mener han.

Helle Mølgaard Nielsen ser desuden et fremtidsperspektiv i også at kunne trække på rollemodellerne, når de er færdige med deres sosu-uddannelse.

”Det vil være rigtig interessant at trække nogle af dem ind i forhold til at fortælle elever om karrieremuligheder, fortælle om jobfunktioner og videreuddannelse, hvis nogle af dem læser sundhedsvidenskab eller uddanner sig videre til sygeplejerske,” mener Helle Mølgaard Nielsen.