Undervisningsminister Mattias Tesfaye mener ikke længere, at det er en god ide at tage børnechecken fra familier, hvis børn har meget ulovligt fravær. Men har vil gerne have nye redskaber til at nedbringe fraværet.

S har ændret holdning: Børne-checken tages fra de forkerte

Det hjælper nok ikke at tage børnechecken fra familier, hvor børnene har meget ulovligt skolefravær, lød det torsdag fra undervisningsministeren på et samråd. Men der skal findes et andet værktøj, mener han.

Publiceret

Hvis et barn har mere end 15 procents ulovligt fravær i folkeskolen, kan forældrene få frataget børnechecken, men det sker langt fra hver gang, viste en beregning fra DR i marts i år på baggrund af opgørelser fra KL og Børne- og Undervisningsministeriet.

I løbet af det seneste skoleår skete det 15.000 gange, at et barn havde mere end 15 procents ulovligt fravær, men kun i 624 tilfælde - svarende til fire procent - fik forældrene frataget deres børnecheck.

Og det dækkede over meget store forskelle fra kommune til kommune.

Tallene fik Dansk Folkeparti til at kalde børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd for at høre til ministerens holdning til den begrænsede brug af sanktionsmuligheden.

Her ville Dansk Folkeparti have svar på, om ministeren vil arbejde for, at børnechecken fremover automatisk fratages familien, hvis barnet har over 15 procent ulovligt fravær, modsat i dag, hvor den først fratages efter en konkret vurdering i kommunen.

S har skiftet holdning

Fraværsstraffen blev vedtaget af VLAK-regeringen i 2018 med støtte fra DF og Socialdemokratiet som led i den såkaldte ghettopakke.

Jeg er meget inspireret af socialpolitikken, hvor man inddrager børnenes perspektiv. Det har man ikke så meget i den her model

Mattias Tesfaye

Mattias Tesfaye fortalte på torsdagens samråd, at han dengang selv var tilhænger af loven, som han sagde var blevet til på grund ”frustration over årtiers forfejlet integrations- og socialpolitik”, og at han er overrasket over, at sanktionsmuligheden ikke bruges mere, end tilfældet er.

Nu har han i imidlertid ændret holdning:

”Jeg har ikke noget imod sanktioner. Jeg har egentlig heller ikke noget imod økonomiske sanktioner. Men det skal være sanktioner, familier kan reagere på. Jeg kan godt være i tvivl om, de er i stand til at reagere på det”, sagde han på samrådet.

Ministeren fortalte, at han frygter, at de familier, som får frataget deres børnecheck, er så resursesvage både økonomisk og socialt, at de ikke magter at få deres barn i skole, uanset om det har økonomiske konsekvenser for dem eller ej.

Og så virker loven ikke efter hensigten, understregede han.

Brug for noget i værktøjskassen

Af samme grund afviste Mattias Tesfaye Dansk Folkepartis ønske om at automatisere fratagelsen af børnechecken, altså afskaffe den konkrete vurdering, kommunen skal foretage, inden de eventuelt sætter sanktionen i værk.

På den anden side ville han heller ikke følge en opfordring fra Radikales undervisningsordfører Lotte Rod om helt at afskaffe sanktionsmuligheden.

”Er det vigtigt at have truslen i værktøjskassen? Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at have noget i værktøjskassen”, sagde ministeren.

Dermed er det lagt op til, at loven bliver genovervejet, hvilket også var der, samrådet endte.

Man blev enige om at indsamle oplysninger fra de kommuner, der i høj grad benytter sig af muligheden for at sanktionere familier, hvis børn har meget ulovligt fravær for at finde ud af effekten. Og på det grundlag så tage en drøftelse af lovens fremtid.

”Vi skal i hvert fald ikke fjerne automatikken i, at der sker et eller andet, når den røde lampe blinker. Jeg er meget inspireret af socialpolitikken, hvor man inddrager børnenes perspektiv. Det har man ikke så meget i den her model”, sagde ministeren.