Det kan til nød give mening, hvis et barn er fysisk syg, at man deltager i undervisningen som en avatar. Men når der er tale om børn med udfordringer på sjælen, så synes jeg virkelig, at vi må trække i nødbremsen, hvis vi er det mindste i tvivl om barnets tarv, siger den radikale børne- og ungdomsordfører i København Emil Sloth Andersen.

København vil bruge robotter for at spare på sygeundervisning

I jagten på 1,8 millioner kroner vil man transformere børn i en skrøbelig situation til robotter, mener den radikale Emil Sloth Andersen før dagens behandling i børne- og ungdomsudvalget

Publiceret Senest opdateret

Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune skal til formiddag behandle et forslag fra forvaltningen om at købe 72 såkaldte avatarer til en pris på 30.000 kroner stykket, så børn, der er hjemme på grund af sygdom, via robotter alligevel kan være til stede i klassen.

"Langt størstedelen af de børn, som får sygeundervisning i dag, er børn, der har psykiske lidelser. Det er vanskeligt for mig at se, at de kan få gavn af at skulle være til stede i klasselokalet som en avatar. Jeg er oprigtigt uroligt for, at vi sætter dem i en mere svær position", siger den radikale børne- og ungdomsordfører i Københavns Borgerrepræsentation Emil Sloth Andersen.

Forvaltningen kalder forslaget et investeringsforslag: "Ved at benytte avatarer, som er robotter med kamera, højtaler og mikrofon, kan nogle elever, der er syge, fastholdes i den almindelige klasseundervisning og det sociale fællesskab. Dermed spares udgifter til lærere, der ellers skulle stå for sygeundervisning i hjemmet", hedder det i forslaget, som skal behandles kl. 10.30 i dag.

"I virkeligheden er det her jo et spareforslag, og jeg er stærkt bekymret for, at man - i jagten på 1,8 millioner kroner - vil transformere børn i en skrøbelig situation, til robotter i stedet for at give dem kvalitets-undervisning i hjemmet", siger Emil Sloth Andersen og fortæller, at også Enhedslisten er imod planerne om indkøb af avatarrobotterne.

I København er det en gruppe lærere, der er tilknyttet Holbergskolen, som varetager den sygeundervisning i hjemmet, som børn har krav på ved længere sugefravær, hvad enten årsagen er fysisk eller psykisk sygdom.

Der blev i skoleåret 2020/21 bevilliget sygeundervisning til i alt 68 elever i kortere og længere perioder, og der var ved den seneste opgørelse fra Holbergskolen 35 elever, der samtidig fik sygeundervisning i hjemmet, fremgår det af forvaltningens forslag.