Fagligt netværk haves – kristendoms- og historielærere søges

Et nyt netværk for lærere i kristendomskundskab, historie og samfundsfag venter med åbne arme på lærerne. Netværket skal skabe bro mellem forskerne og lærerne, og bidrage til at udvikle fagligheden i historie, samfundsfag og religion.

Publiceret Senest opdateret

Et nyt netværk for lærere og forskere blev lanceret ved et webinar 31. maj i regi af Center for Grundskoleforskning under SDU. Cirka 45 lærere og læreruddannede konsulenter havde tilmeldt sig, og omkring halvdelen af dem deltog i webinaret. Det er en start, mener forskerne.

”Der var ikke mange lærere, der fandt vej til webinaret, og jeg tror det skyldes det helt klassiske grund, at det er svært for lærerne at finde tid til at deltage”, siger en af initiativtagerne, Søren Sindberg Jensen, lektor og fokusområdeleder ved Center for Grundskoleforskning, SDU.

Alligevel er han ikke skuffet. For dialogen er sat i gang.

”Nu har vi sat processen og dialogen i gang, og vi er meget nysgerrige på at finde vej til lærerne i håb om, at de vil indgå i et samarbejde med os forskere”, siger Søren Sindberg Jensen.

Målet med netværket er skabe dialog mellem forskere og lærere til gensidig udvikling af fagligheden i de små fag i folkeskolen. Det er fagene kristendomskundskab, historie og samfundsfag, som er små rent timetalsmæssigt, men som samfundet generelt har store forventninger til dannelsesmæssigt, pointerer forskerne.

Der er fagligt input til undervisningen, lover lektor Søren Sindberg Jensen.
Der er fagligt input til undervisningen, lover lektor Søren Sindberg Jensen.

”Sammen med lærerne vil vi gerne finde ud af, hvad der skal til for at udvikle de små fag, for vi har en idé om, at disse er fag, som samfundet stiller store krav til som dannelsesfag”, siger Søren Sindberg Jensen.

Netværket vil tilbyde faglige inspirationsworkshops og seminarer for lærerne, ligesom at forskerne håber at kunne trække på lærernes input, erfaringer og visioner for de tre fag i deres forskningsprojekter.

I forhold til religionsfaget vil forskerne for eksempel gerne blive klogere på, hvilke læremidler og kilder, lærerne trækker på for at skabe faglig udvikling. Til det formål har forskerne fra Center for Grundskoleforskning sat en spørgeskemaundersøgelse i gang, hvis resultater, de forventer at præsentere for netværket.

Netværk for lærere i historie, samfundsfag og kristendomskundskab

Tilmelding til netværket på sdu.dk

Læs mere om projektet på sdu.dk

Materialer fra webinaret ’Inspiration til undervisningen i samfundsfag, historie og kristendomskundskab’, afholdt den 31. maj kan findes på sdu.dk/da/cfgrund

Kilde: Center for Grundskoleforskning, Syddansk Universitet

”Vi vil gerne lave en kvalitativ undersøgelse af, hvordan undervisningen i kristendomskundskab foregår, og hvordan vi kan bidrage til nye måder at undervise i faget på. Vi har meget lidt forskningsbaseret viden om, hvad der faktisk sker i skolerne og hvilke udfordringer, lærerne har”, siger forsker Søren Sindberg Jensen.

Den faglige udvikling og sparring går begge veje. Netværkssamarbejdet har nemlig også fokus på lærernes input til, hvad de gerne ser, at forskerne dykker ned i, understreger han.

Hvad er guleroden for lærerne, så det ikke bare bliver en ekstra opgave?

”Guleroden skulle jo gerne være at, at den enkelte lærer får mulighed for at få fagligt input til at udvikle sin undervisning. Og hvis man desuden indgår i forskningsprojektet, kan dette bruges som en kvalificering af ens egen undervisning i mange år fremover”.

Søren Sindberg Jensen er klar over, at lærernes travle hverdag er en udfordring for at deltage i netværket.

”Men vi er fortrøstningsfulde og håber, at der vil være lærere, som kan finde luft til at være med, og jeg vil gerne komme med en stor, stor opfordring til at melde sig ind”, siger han.

Tilmelding foregår på https://www.sdu.dk/da/forskning/center_for_grundskoleforskning/fokusomraader/historiesamfundsfagreligion/netvaerk

Når man melder sig ind, får man information om de forskellige arrangementer og man kan søge om at deltage i projekter. Lærerne får også mulighed for at kontakte forskerne direkte, oplyser Søren Sindberg Jensen.

Powered by Labrador CMS