Debat

Tillæg uden merarbejde

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Børnehaveklasselederne i København får et decentralt løntillæg på 288 kroner per måned - og ikke, som jeg fejlagtigt tidligere har skrevet: 289 kroner. Det er dette tillæg, Anette Hedenquist let ironisk i Folkeskolen nummer 47 kalder et dejligt tillæg.

Hun skriver, at det bliver givet, fordi det medfører et betydeligt merarbejde. Det er nu ikke rigtigt, idet tillægget svarer til det, de 'almindelige' klasselærere får for de opgaver, som de altid har udført.

Det er derimod helt rigtigt, at skolerne i det, vi kalder BR-København - det vi sige Københavns Kommune minus de fire forsøgsbydele - har pålagt skolerne at lave aktivitetsplaner for alle børnehaveklasser. I dette skoleår sker det på forsøgsplan med fuldt gennemslag næste år. Men, men, men. Børnehaveklasselederne skal ikke lave disse planer alene, men i et samarbejde i indskolingen og bistået af skolelederen. Udarbejdelsen af planen skal kunne udføres inden for den afsatte tid i henhold til børnehaveklasseledernes arbejdstidsregler. Der skal således hverken udfærdiges pædagogiske licentiatgrader eller udarbejdes store forkromede planer for samarbejdet med institutioner med videre.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Såfremt noget sådant besluttes, går Københavns Lærerforening naturligvis som lovet ind og forhandler den nødvendige tid, hvilket vi også har fortalt på møder med børnehaveklasselederne.

Hvis der på Anette Hedenquists lønseddel ikke står 289 kroner i tillæg, beror det på en fejl, som vi selvfølgelig skal medvirke til at få rettet.

Jan Trojaborg

formand for

Københavns Lærerforening

Powered by Labrador CMS