Debat

Kære hovedstyrelsesmedlemmer

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det har glædet mig meget, at fire af jer har svaret på mine indlæg omkring ny løn. Anni Hertoft, Rigmor Jark og Jan Trojaborg har i andre sammenhænge tilkendegivet deres stillingtagen. Med andre ord er det en fjerdedel af jer, der har formuleret en holdning til denne i substansen samarbejdsnedbrydende og fagforeningsfjendske såkaldte 'nyskabelse' - 'såkaldte', fordi der bestemt ikke er noget nyt i at lade den enkelte lønarbejder kæmpe for en anstændig løn. Det var som bekendt normen, før fagforeningerne opstod. Som Vivi Hansen (medlem af hovedstyrelsen) formulerer det i Folkeskolen nummer 45, citat: 'Blandt andet er det med ny løn lykkedes Kommunernes Landsforening at flytte lønslagsmålet i kommunerne fra et slagsmål mellem kommune og organisation til et slagsmål mellem de kommunalt ansatte.' Man kan passende spørge, hvad vi skal med en fagforening, der ikke i enhver henseende centralt forhandler overenskomst.

Når Jan Trojaborg står fast ved, at et undervisertillæg på 288 kroner er helt okay sammenlignet med for eksempel et skolebibliotekartillæg på 1.600 kroner, er han ganske enkelt helt ude i hampen, når det skal ses i sammenhæng med, at Danmarks Lærerforening betragter undervisning som en kerneydelse. Jan Trojaborg er ikke enig i DLF's overordnede holdning. Det ville være på sin plads, om han erkendte dette.

Hvorfor i alverden skal jeg som sang- og musiklærer med et hav af kurser på Danmarks Lærerhøjskoles musikafdeling ikke have et lignende tillæg? Nej! For folkeskolen er ikke en pølsefabrik, hvor den kvantitative indsats kan måles og vejes. Men skal vi lærere idealistisk kaste os ud i større arbejdsopgaver uden vederlag? Nej, selvfølgelig ikke. Giv os i stedet et generelt lønløft, der i højere grad svarer til arbejdsindsatsen og ansvaret. Det blev som bekendt med indførelsen af U-, F- og Ø-tid opgjort, at rigtig mange lærere udfører et betydeligt større arbejde, end der bliver afregnet for.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Danske folkeskolelærere er i vid udstrækning ikke til fals for 'ussel mammon'. Lønnen kom først ind på en fjerdeplads i medlemsundersøgelsen. Alle disse tillæg for dette eller hint er hverken mere eller mindre end en bureaukratisk sump af 'pisk og gulerod'-incitamenter, som kun kan virke direkte nedbrydende for det - indtil nu - glimrende samarbejde i folkeskolen!

Jørgen Stampes indlæg i Folkeskolen nummer 45 virker temmelig uklart, citat: '. . . der skal sikres plads til fornuftig lokal variation og udvikling . . .'!? - og samtidig, citat: '. . . en afstandtagen til ny løn og betænkelighed ved at gå over på ny løn'.' - Er 'lokal variation og udvikling' et udtryk for, at der skal forhandles individuel løn med inspektøren/kredsen? Jeg er sikker på, Jørgen Stampe, at vi er mange, der er skuffede over dit forsøg på at fastholde den 'store' samlede lønpulje. Din 'på den ene side/på den anden side'-argumentation virker mildest talt forvirrende. Det er da fuldstændig irrelevant, at lønpuljen i øjeblikket er 'stor'. Det er ikke fagforeningens opgave at indlade sig på en diskussion med arbejdsgiverne om, hvordan pengene skal skaffes! Ansvaret er naturligvis kun finansministerens og Kommunernes Landsforenings.

Til Ernst Øxner, Lotte Lange og Vivi Hansen: Jeres indlæg i Folkeskolen nummer45 giver håb om, at der er flere hovedstyrelsesmedlemmer, der ønsker at klargøre deres synspunkter omkring dette åbenbart kontroversielle emne. Påfaldende er det dog, at de, der har tilkendegivet deres holdning, overvejende er imod indførelse af ny løn.

Stig Petersen

Kokkedal

Powered by Labrador CMS