Debat

Sæt tempoet i vejret

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kredsstyrelsen i Søllerød Lærerforening retter hermed henvendelse til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, fordi vi ønsker arbejdet med kompensation til 93-gruppen fremskyndet.

Vi glæder os over at kunne konstatere, at der er nedsat en arbejdsgruppe med et grundigt udarbejdet kommissorium, der skal belyse sagen, og vi forstår, at arbejdsgruppen ud over at belyse de specifikke 93-forhold skal belyse overenskomstpensionerne generelt, med henblik på at foreningen kan arbejde for en forbedring. Men vi stiller spørgsmål ved, om gruppens samlede arbejde nødvendigvis skal afleveres samtidig - så hele arbejdet kommer til at vare et år.

Det er politisk presserende, at vi kan give nogle klare udmeldinger til vores medlemmer i den særlige gruppe af ansatte, som ved kommunaliseringen blev stillet ganske andre pensionsforhold i udsigt end det, der nu viser sig i deres pensionsopsparing.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Gruppen har oplevet, at kongressen i 2001 endelig efter mange års tavshed fra foreningen tog deres specifikke problemer alvorligt. Overenskomsten 2002 var imidlertid en alvorlig skuffelse, som ikke tilgodeså gruppen tilstrækkeligt. Dette forhold blev ganske vist erkendt af foreningen på den ekstraordinære kongres - men siden har gruppen intet hørt.

Det har vakt enorme frustrationer hos de lærere, som nu hver især under besværlige forhold skal fremfinde dokumentation for at kunne få indbetalt de ikke fyldestgørende beløb på deres pensionsopsparing. Vi mærker tydelig banken på vandrørene fra denne gruppe medlemmer, men også fra deres kolleger. Kolleger, der har den holdning, at dette problem må løses i solidaritet i foreningen, fordi foreningen ikke kan leve med den mulige splittelse, det giver, at én gruppe er så dårligt behandlet. Det er imidlertid nødvendigt med faktuelle oplysninger, så diskussionen blandt medlemmerne kan føres kvalificeret. Medlemmerne skal vide, hvad kompensation til gruppen vil koste, så vi sammen kan indstille eventuelle overenskomstkrav herefter. Vi beder derfor om, at arbejdsgruppens arbejde med at beregne, hvad kompensation til 93-gruppen vil koste, prioriteres og fremskyndes. Det må forholdsvis hurtigt kunne beregnes, hvad sådan et overenskomstkrav vil koste - eventuelt sammenlignet med hvad allerede kendte krav koster.

Vi beder også om, at der med det samme udgår personligt brev til medlemmerne i gruppen med information om, hvad der sker nu, hvornår der ventes at ske mere, og hvad de overenskomstmæssige procedurer er, for at en kompensation af gruppen kan foregå.

Kredsstyrelsen i Søllerød Lærerforening

Svar

På den ekstraordinære kongres i juni måned blev det klart markeret, at foreningen skal arbejde for, at der sker yderligere forbedringer for den gruppe medlemmer, der kom i klemme rent pensionsmæssigt ved ændringerne i ansættelsesformerne i 1993 - den såkaldte 93-gruppe.

I hovedstyrelsen er vi enige i, at denne væsentlige problemstilling berører alle medlemmer i foreningen.

Hovedstyrelsen har derfor nedsat et udvalg til at arbejde med sagen. Udvalget skal aflevere sit arbejde til hovedstyrelsens møde i august 2003. Arbejdet består i at analysere pensionsforholdene for overenskomstansatte og tjenestemænd og komme med forslag til løsning af problemerne. Pensionsforholdene for de overenskomstansatte og dermed 93-gruppen kan først ændres ved den næste overenskomstfornyelse, der kommer ved Overenskomst 05. Det er vigtigt, at vi foretager en grundig analyse af problemerne og ikke mindst mulige løsninger. Når udvalget fremlægger forslag til løsninger i august 2003, vil der fortsat være god tid til en debat om, hvilke krav og initiativer der skal stilles og udføres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2005.

Jeg vil derfor gerne understrege, at der på ingen måde er tale om, at problemstillingen er hverken glemt eller syltet, og hovedstyrelsen er bevidst om, at de berørte medlemmer har behov for informationer om foreningens arbejde og tiltag på området. Udvalget vil så vidt muligt løbende informere om sit arbejde i forhold til alle medlemmer, tillidsrepræsentanter og kredse, men på den anden side vil jeg ikke love et personligt brev til alle medlemmer i 93-gruppen på nuværende tidspunkt.

Anders Bondo Christensen

formand for DLF

Powered by Labrador CMS