Debat

Gælder kongressens prioriteringer

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På kongressen i oktober blev det besluttet, hvilke krav der skal prioriteres ved Overenskomst 02.

Kongressen prioriterede:

en mærkbar forbedring af reallønnen gennem generelle lønstigninger

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

at der ikke sker en forlodsfinansiering af ny løn

en forbedring af overenskomstpensionen

at tjenestemandspensionen har samme udvikling som hele lønnen.

Prioriteringen af disse krav skete efter en lang diskussion, hvor især forbedringen af overenskomstpensionen og ny løn blev diskuteret.

Vedrørende overenskomstpensionen var der enighed om, at dette spørgsmål er afgørende, når Overenskomst 02 skal forhandles.

Desuden blev der vedtaget en resolution om ny løn.

Indholdet af denne resolution dækker over reelle uenigheder.

Der er kræfter i DLF, der synes, at indførelsen af ny løn er udmærket. At dette lønsystem allerede har fået den konsekvens, at lærerne får forskellig løn, afhængig af hvilken kommune og hvilken skole lærerne er ansat på, bekymrer ikke disse decentralister.

Vedtagelsen af de prioriterede krav - herunder afskaffelsen af forlodsfinansieringen af ny løn - blev vedtaget i enighed.

Det er derfor med nogen bekymring, man kan høre, at Lærernes Centralorganisations (LC) forretningsudvalg tilsyneladende ikke har udtaget kravet om afskaffelsen af forlodsfinansiering som et af de prioriterede krav.

Hvis dette er rigtigt, betyder det, at ledelsen af DLF allerede i LC er på vej væk fra kongressens prioriteringer. Hvordan vil det så ikke gå, når man skal mødes i Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte - for slet ikke at tænke på, når man skal mødes med arbejdsgiverne.

Jeg håber, at der er tale om en misforståelse, og vil meget gerne korrigeres.

John Jensen

formand for Ballerup Lærerforening

Svar

Der er tale om en misforståelse. Der er ikke foretaget nogen nedprioritering af spørgsmålet om afskaffelse af forlodsfinansiering. De generelle krav blev opstillet på Lærernes Centralorganisations forretningsudvalgsmøde den 11. oktober. På listen nævnes først de krav, som stilles over for både de kommunale og statslige arbejdsgivere. Så kommer de krav, der kun stilles på det statslige område. Og til sidst de særlige krav på det kommunale område. Under kravet om forbedring af aftale om ny løndannelse slås det fast, at: 'Det er indeholdt i kravet, at der ikke sker forlodsfinansiering af ny løn'. Når det krav står sidst, er det altså, fordi det gælder det kommunale område - ikke fordi det er nedprioriteret.

Anni Herfort

formand for DLF

Powered by Labrador CMS