Folkeskolens leder:

I baronens seng

Underrubrik

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Regeringen og Folketingets partier mener det. KL mener det. Lærere og ledere mener det. Og alle er enige med OECD. De øgede krav til skolen gør det nødvendigt med faglig og pædagogisk vedligeholdelse og opgradering.

230 millioner kroner til efteruddannelse, som regeringen foreslår, lyder også som en hel del sammen med finanslovsbevillingen fra sidste år, når de lægges oven i de beløb, kommunerne har afsat. Men ligesom Ludvig Holbergs Jeppe ikke fik lov at være længe i baronens seng, varer begejstringsrusen heller ikke længe, når det gælder nye og bedre muligheder for efteruddannelse.

Ført skal man huske, at pengene skal fordeles over fire år til 65.000 lærere og ledere på 1.657 skoler i 98 kommuner. Men problemerne er langt alvorligere. Det drejer sig nemlig ikke om ekstra penge oven i de gamle bevillinger. De 230 millioner er såmænd en genbrugsgave fra 2005, som undervisningsministeren blot praler af én gang mere. Sidste år blev der afsat 150 millioner til efteruddannelse af lærere, 25 millioner til lederuddannelse og 55 millioner til regeringens læsehandlingsplan. Og voila: læg tallene sammen og pak dem ind i en ny pressemeddelelse, så er der 230 millioner kroner til efteruddannelse. Igen!

Men det bliver værre endnu, pengene kan nemlig trylles væk igen: I sidste uge kunne folkeskolen.dk fortælle, at aftalen mellem regeringen og KL om, hvordan pengene skal bruges, er både kreativ og elastisk, og det betyder, at statsmidlerne uden videre kan trylles ned i kommunekasserne - i stedet for at blive investeret i fremtiden. Efteruddannelsesindsatsen »skal gennemføres inden for en uændret udgiftsramme«, skriver KL til kommunerne. Og »det betyder«, forklarer man, »at den nye efteruddannelsesindsats forudsættes at erstatte anden efteruddannelses- og/eller kursusaktivitet«.

Jeppes ophold i Paradiis og Himmerig blev kort og uvirkeligt. Skolernes efteruddannelsesparadis ser ud til at blive af samme kvalitet og holdbarhed.

-th

»230 millioner kroner til efteruddannelse af lærere og skoleledere ... Jeg er meget glad for, at vi med dette forslag får afsat midler til, at der kan uddannes én læsevejleder per folkeskole« BERTEL HAARDER I PRESSEMEDDELELSE 28. SEPTEMBER»Ej! Hvad er dog dette? Hvad er dette for en Herlighed, og hvordan er jeg kommen dertil? Drømmer jeg, eller er jeg vaagen? ... Nille! Nille! Jeg troer, at jeg er kommen i Himmerig« JEPPE I BARONENS SENG, FRA »JEPPE PAA BIERGET«, 1723
Powered by Labrador CMS