Anmeldelse

Gramm'aide atelier

Øvelser til fransk grammatik

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Dette hæfte, som er tænkt brugt sammen med bogen "Gramm'aide", er beregnet til elevens individuelle træning i den basale grammatik. Eleven skal selv styre sit arbejde og tage stilling til, hvilke øvelser hun/han vil gennemføre. Det er desuden op til eleven at afgøre, hvornår i franskforløbet den enkelte øvelse skal laves. På nettet findes en facitliste, hvor eleven selv kan kontrollere sit arbejde, men der opfordres også til at bruge både klassekammeraters og lærers hjælp.

Overordnet praktiseres et andet syn på sprogtræning end i ældre hæfter af samme art. Eleven bliver for eksempel bedt om at koble to hovedsætninger og derefter analysere de fremkomne sætninger med qui og que som relativt pronomen, idet hun skal formulere en regel for forskellen. På den måde aktiveres eleven til at danne sin egen grammatik. I andre øvelser anspores eleven til at sammenligne sprogbrugen på fransk og dansk.

Set med min optik er der store ligheder i forhold til tidligere tiders sprogtræningshæfter, men den lille forskel i tilgang til eleven er væsentlig. Eleven betragtes som selvstændigt tænkende og ansvarlig for sin læringsproces. Dette giver fin mening for mange elever og ligger i naturlig forlængelse af moderne sprogpædagogik. Jeg tvivler dog på, at mange elever selvstændigt kan overskue at bruge bogen som opslagsværk gennem flere år. Hvis jeg skulle bruge hæftet i en franskklasse, ville jeg nok vælge at tage det i brug fra anden halvdel af andet år og jævnligt lade udvalgte dele af hæftet være obligatoriske. Andre dele kunne være en valgmulighed mellem andre for at opnå fordybelse i de for eleven aktuelle områder af sproget.

Powered by Labrador CMS