Debat

Fasthold merituddannelsen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi er et hold førsteårsmeritstuderende på Zahles Seminarium, som mener, at vi udsættes for urimelig kritik i artiklen »Kig på me­ritud­dannelsen« (Folkeskolen num­mer 36).

Artiklen handler om, at læ­rermanglen nu er aflyst. Det har vi ingen forudsætninger for at kunne vurdere rigtigheden af, men derimod findes der udtalelser i artiklen, som vi gerne vil svare på.

Næstformand i DLF, Stig Andersen, siger, at den udeblevne lærermangel »er positiv på den led, at man nu kan koncentrere sig om at sikre fuldt uddannede lærere og dermed sikre kvaliteten i undervisningen«.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Derudover mener han, »at man bør se på, hvordan man bedst muligt fastholder, at det er folk, der er veluddannede, der kommer ud i folkeskolen«, og henviser her til de mange, som er blevet optaget på dis­pensation.

Vi har desværre nok fornemmet en vis modstand mod me­rit­uddannelsen i den debat, der er foregået i medierne.

En debat, som, efter vores mening, mangler perspektiver.

Det er derfor også bekymrende, at der i kritikken fra DLF ikke afspejler sig en større refleksion over meritstuderendes kom­petencer og potentiale.

Og det er et paradoks, at man ser bort fra vore kompetencer som et potentiale, når de børn, som vi siden skal undervise, besidder forskellige kompetencer, som vi skal undervise i forhold til.

Hvilke kvalifikationer hos me­ritlærerne mangler, ifølge Stig Andersen, i forhold til at vi ikke skulle kunne sikre kvaliteten i undervisningen?

Har han et reelt kendskab til de kompetencer, meritstuderende bringer med ind i lærerstudiet, så han på det grundlag kan definere meritstuderende som inkompetente til at undervise i folkeskolen?

Og hvad mener han med veluddannede?

Det er naturligvis relevant at se på dispensationsgruppen, i og med at her kan stort set alle andre uddannelser end de i kategori 1 og 2 befinde sig.

Så et større kendskab til, hvilke uddannelser og erhvervserfaringer det drejer sig om, og hvilke faglige kvalifikationer de bærer med sig, er nok så relevant.

Det er vores vurdering, at mange meritstuderende har valgt ikke at få meritoverført fag for derved at kunne følge to linjefag samt de pædagogiske og på den måde få så meget ud af uddannelsen som muligt.

Det skal desuden påpeges, at meritstuderende følger den samme undervisning, går til eksamen efter studieordninger, som i omfang og niveau nøje svarer til den ordinære uddannelse, og eksamineres af de samme lærere og censorer, som de ordinære studerende eksamineres af.

Vores budskab er derfor fasthold merituddannelsen.

Styrk den gerne for den har mange kvaliteter.

Og kig lige lidt nærmere på vore kompetencer.

Svar

De konkrete tal og prognoser skal vurderes med en vis forsigtighed. Men det er rigtigt, at hvis tendensen i de seneste tal holder, bliver lærermanglen mindre end tidligere forudset.

Jeg udtalte mig ikke generelt om meritlæreruddannelsen, men påpegede problemet i, at dispensationsmuligheden bruges i over 50 procent af optaget. Det er uholdbart, at undtagelsen dermed bliver hovedreglen. Det vil resultere i, at der generelt sættes spørgsmålstegn ved, om merit gives for reelle faglige kvalifikationer. Ingen kan være interesserede i dette heller ikke meritlærerne. Jeg er derfor helt enig med jer i, at det er relevant at se på dispensationsgruppen.

Stig Andersen, næstformand for DLF

Powered by Labrador CMS