Debat

Små beløb, men alligevel ...

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Til Anders Bondo Christensen: Undertegnede er tjenestemandsansat lærer i Københavns Kommune. Vi tjenestemænd får udmøntet nogle tillæg, der er pensionsgivende, så derfor er der oprettet en supplerende pensionsordning til os.

I oktober 2004 fik jeg pludselig et brev, der satte nogle tanker i gang om værdien af en sådan ordning, selv de relativt små beløb taget i betragtning. Det er jo trods alt penge, man har ydet en indsats for. I brevet stod: »Din pensionsordning er ændret til en fripolice«. »Hvad er en fripolice? En fripolice er en pensionsordning, som du (min bemærkning: faktisk min arbejdsgiver) ikke indbetaler til, men hvor vi trækker udgifterne til administration og forsikringsdækning (.?) fra i dit depot .«. Der står senere i brevet, at gebyret 1. juli 2004 udgjorde højst 44 kroner.

Så er det, jeg spørger mig selv: Ligner det ikke nærmest tyveri ved højlys dag? Med de ret beskedne beløbsstørrelser fra år til år (nemlig alt efter hvilke funktioner man har, der berettiger til at modtage de pensionsgivende tillæg), der indsættes for tjenestemænd, vil en sådan kapital jo ret hurtigt svinde voldsomt ind eller helt ædes op. Hvis det forholder sig, som jeg ser det, er det jo en god forretning for pensionskassen, men det var nok mere givtig, om jeg, og formentlig mange andre stillet på samme måde, fik pengene sat ind på en bankkonto, hvor man dog (endnu) får rente og ikke bliver decideret straffet for at have optjent et tillæg.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Jeg vil meget gerne høre om dine synspunkter på ovennævnte i din egenskab af at besidde de i denne sammenhæng ikke uinteressante to kasketter: formand for DLF/Lærernes Centralorganisation og for Lærernes Pension.

Svar

Du rører ved en problemstilling, som jeg - uanset kasket - er meget opmærksom på. En del af de pensionsgivende tillæg er så små, at de fører til en meget lille pensionsindbetaling, og da en pensionsordning stort set koster det samme at administrere, uanset om der indbetales 100 kroner om måneden eller 10.000 kroner om måneden, er det svært at få enderne til at mødes. Den daglige administration af Lærernes Pensions ordninger sker i PFA. Vi har senest i 2004 fået sat administrationsbeløbene ned, og vi betaler PFA 9,75 kroner per måned for at få administreret en pensionsordning for tjenestemandstillæg. På en tjenestemandsordning trækker vi på ordninger med indbetalinger 3,5 procent af indbetalingen til administration, og på en ordning uden indbetaling (en fripolice som din) tager vi et månedligt gebyr på 10-45 kroner. Beløbet afhænger af størrelsen af opsparingen, og for langt de fleste giver det ti kroner per måned. Det vil sige, at der er 0,25 kroner per måned til at dække vores øvrige omkostninger til administration.

Lærernes Pension er i forvejen en af de arbejdsmarkedspensionsordninger, der har de laveste omkostninger, men meget små pensionsordninger er selv med lave omkostninger svære at administrere rentabelt. I Lærernes Centralorganisation har vi derfor opfordret lærerorganisationerne til at undgå aftaler, der fører til meget små indbetalinger til Lærernes Pension. Det er faktisk den eneste løsning, hvis vi ikke blot vil lægge omkostningerne over på de overenskomstansatte, hvilket ingen vel finder rimeligt.

Anders Bondo Christensen, formand for DLF

Powered by Labrador CMS