Debat

Formålet for skolen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolens formål er gennem en bred forståelse af undervisningsbegrebet først og fremmest at videregive væsentlige og til børneskolen tilpassede fagafgrænsede vidensområder og i forbindelse hermed bibringe eleverne færdigheder, der er relevante for elevernes kulturelle tilegnelse, personlige udvikling og for deres videreuddannelsesmuligheder.

Til opfyldelse af dette formål bør undervisningen i videst muligt omfang med passende elevopdelinger være afpasset elevernes evner og forudsætninger, idet hver enkelt elev skal have mulighed for at få sine evner tilgodeset i undervisningen.

Som en afledt funktion af undervisningen søger skolen at bibringe eleverne forståelse for og accept af sådanne adfærdsformer og grunddyder, der etisk er herskende og anerkendt i det danske samfund, og herudover at give eleverne kendskab til andre kulturer.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Bemærkninger: »Formålet bør åbne for bestræbelser på med indførelse af en form for delt skole at hæve skolens undervisningsniveau op over enhedsskolens uddannelsesmæssige dødvande. Formålsformuleringen bør igen gøre den faglige videnstilegnelse til skolens hovedsag og gøre elevernes personlige udvikling til en af den faglige undervisning afledt funktion. En egentlig opdragende funktion bør rettes mod at skabe og fremme adfærdsformer, der baner vejen for en hensigtsmæssig omgang med kammerater og voksne i og uden for skolen, og som på hensigtsmæssig måde medvirker til elevernes optimale udbytte af skolens undervisning«.

Powered by Labrador CMS