Debat

Mod til at indrømme fejl

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Thorkild Thejsen skriver som afslutning på sin leder i Folkeskolen nummer 35: 'Lærernes våben mod urimelige angreb er professionel dygtighed, engagement og ansvarlighed. Og stædig vilje til åbenhed kombineret med mod til at indrømme fejl - og så at gøre noget ved dem.'

For så vidt kunne jeg slutte min andel af den sidste tids polemik om lærerarbejdet ved at tilslutte mig dette citat. Dog med en svag ærgrelse over at blive citeret uden kildeangivelse, for budskabet ligner til forveksling indholdet i Informations artikel den 13. august. Netop den, der bragte mig ind i debatten.

Når min kritik af folkeskolen medfører et mindre boom i offentlighedens opmærksomhed, ser jeg det som udtryk for, at vi endnu er langt fra 'stædig åbenhed kombineret med mod til at indrømme fejl'. Men det begynder at hjælpe. Åbenheden er ved at få mere rum i skolen. Jeg kan høre det, når jeg er i selskab med lærere og lytter til eftertanken. Jeg kan se, at hovedstyrelsesmedlem Jørgen Stampe har opfordret til at tage problemerne alvorligt. Og kloge politikere i DLF ved, at fremtidige lønløft for lærere er tæt forbundet med prestige og kvalitet i arbejdet. Jeg håber således, at debatten nu for alvor flytter sig fra det forsvarsprægede hen imod selvbesindelse og indholdsmæssig stillingtagen, og at arbejdet intensiveres med de problemer, som det hverken kræver 'slag på tasken' eller empiri at finde. Skolen kender disse problemer, og offentligheden kender dem. De skal fortsat identificeres, kaldes ved navn og søges løst. Skolens møde med offentlighedens krav og forventninger skal være åbent og undersøgende, også selv om kravet umiddelbart opleves urimeligt. Den professionelle kompetence udmærker sig blandt andet ved undersøgelse, refleksion, stillingtagen og handling. Det er der heldigvis også mange lærere, som gerne vil og gør. Projektualitet om åbenhed og mod til at indrømme fejl får styrke og kraft af god opbakning. Min deltagelse i debatten skal ses som en sådan opbakning.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Der er imidlertid mange andre potentielle opbakkere, som godt kunne markere sig tydeligt: skoleledelserne, skole- og kommunalbestyrelserne, seminarierne, de forskningsmiljøer, som beskæftiger sig med folkeskolen, samt selvfølgelig de mange gode kræfter i folkeskolen. Det vil fortsat være sådan, at realisering af folkeskoleloven vil give modstand og konflikter, men netop de mange lærere, som har været med til at inspirere den nugældende folkeskolelov, skal markant frem og vise kvalitet, så det også bliver tydeligt for offentligheden, at tingene udvikler sig i den rigtige retning.

Med professionel dygtighed, ansvarlighed, engagement og åbenhed kommer vi langt.

Så arbejdet fortsætter.

Mads Hermansen

Danmarks Lærerhøjskole

Powered by Labrador CMS