Hvornår er man leder

Det er op til kommunalbestyrelsen, om skolekonsulenter skal have lederopgaver og lederløn

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Uffe Tvede Hansen har tre vikartimer om ugen på en skole i Fakse. Er han så lærer?

Samme Uffe Tvede står for ungdomsvejledningen i Fakse Kommune og styrer kommunens skolevejledningsordning. Er han så leder?

Selv er han ikke i tvivl. Han sidder i et lederjob og bør indplaceres som leder, både når det gælder løn, og når det gælder arbejdstid:

- Jeg styrer skolevejledningsordningen, påvirker den og udvikler den, og selv om jeg ikke kommanderer med skolevejlederne, så er det reelt mig, der har ledelsen, holder styr på, hvad de laver, og så videre, siger Uffe Tvede. Han er ansat som uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringskonsulent - UEA-konsulent - samt ungdomsvejleder med kontor på Fakse Rådhus.

I dag er han på leder-arbejdstid efter de gamle regler, hvor man automatisk kom på lederaftale, hvis man underviste mindre end en tredjedel af sin arbejdstid.

Men det er ikke sikkert han bliver det per 1. april næste år, hvor det i henhold til Overenskomst 97 kun er skolekonsulenter med egentlige lederbeføjelser, der skal på lederaftale. Til gengæld får de så også lederstatus hvad lønnen angår og ny lønform med kvalifikations- og funktionsløn. - Jeg mener ikke, vi passer ind i lærer-arbejdstidsaftalen, siger Uffe Tvede og tilføjer, at han selvfølgelig også er interesseret i noget mere i lønningsposen:

- Jeg mener generelt ikke, at vi som konsulenter har fået ret meget i forbindelse med, at vores arbejdsområde har forandret sig i retning af det administrative og udviklende.

I Danmarks Lærerforening vil formanden for fagligt udvalg Stig Andersen ikke kommentere Uffe Tvedes situation konkret - og det er da heller ikke hverken i DLF eller Kommunernes Landsforening, at hans ansættelsesforhold afgøres. Det er kommunalbestyrelserne rundt om i Danmark, der i sidste ende afgør, om Uffe Tvede og hans konsulentkolleger skal på lederløn eller ej. Men Stig Andersen understreger:

- Formålet med den nye lederaftale var ikke at få flest mulige konsulenter på lederløn. Det ligger klart, at hvis man har personaleledelse, så skal man på lederaftale. Men i vores aftale med Kommunernes Landsforening er der ogsååbnet mulighed for, at konsulenter med en anden form for ledelsesopgaver kan komme på lederaftale, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det.

Det er med andre ord fuldstændig afhængig af, hvilken kommune man er konsulent i, om der er penge at hente i den nye overenskomst - og om man kommer på lederaftale og dermed ikke længere har nogen højeste arbejdstid. I Fakse Kommune vil Uffe Tvedes chef, børne- og kulturchef Henrik Holstein Jensen, gøre sit til, at hans UEA-konsulent kommer på lederaftale:

- For mig er der ingen tvivl om, at sådan som UEA-konsulenternes job har udviklet sig, så bør de på lederaftale. Jeg har jo bedt Uffe Tvede om at lede og koordinere gruppen af skolevejledere, og det er også ham, der på mine vegne administrerer det budget, Fakses skolevæsen har til uddannelses- og erhvervsvejledning. For mig er det også en stabsfunktion, og det betyder, at jeg gerne vil kunne trække på Uffe uden smålig skelen til, om han nu har haft overtid eller ej. Uffe Tvede har en lederrolle i kommunen - men jeg ved godt, at både Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening mener noget andet.

Til det siger Stig Andersen fra lærerforeningen, at DLF jo netop har fået en mulighed ind i aftalen med Kommunernes Landsforening for, at andre lederopgaver end personaleledelse kan udløse lederansættelse.

Den faglige forening for UEA-konsulenter og skolevejledere hedder Tandhjulsforeningen. Formand Per Rye, Sæby, har i juni sendt et brev til alle konsulentmedlemmerne og opfordret dem til at søge deres kommunalbestyrelse og den lokale lærerkreds om at komme på lederaftale med dertil hørende nye lønformer per 1. april 1998, fordi foreningen frygter, at de ellers kommer i klemme i den nye overenskomst. På samme måde er der andre konsulentgrupper, som mener, at de hører hjemme på lederaftale fremover.

Konsulent for sygehusundervisningen i Århus, Mogens Lübker, har for eksempel talt med Århus Lærerforening om, at han og hans kollega Ole Enevoldsen skal på lederaftale. Mogens Lübker står i spidsen for syv lærere, der underviser indlagte børn på fem forskellige skolestuer på byens sygehuse, og Ole Enevoldsen leder skolen på børnepsykiaktrisk afdeling på det psykiatriske hospital i Risskov.

- Ud af de 14 konsulenter i landet er det vel cirka halvdelen, hvor man med rimelighed kan sige, at de for længst skulle have været ledere, siger Mogens Lübker.

Også skolebibliotekskonsulenterne har bragt problemet op i Danmarks Lærerforening:

- Der er en del konsulenter, som hidtil har været på lederaftale, der nu skal på læreraftale, fordi de ikke har personaleledelse, siger formanden for Danmarks Skolebibliotekarforening, Gert Larsen.

- Skolebibliotekskonsulenter har et økonomisk ansvar for en central konto, som sjældent er mindre end en million kroner, påpeger han. Foruden lønforskellen har det også den betydning for konsulenterne, at det giver gennemslagskraft til skolebiblioteksområdet, at konsulenten er med i kommunens ledergruppe og for eksempel sidder med ved skoleledermøderne.

- Hvis vi ikke kommer på lederaftale, er vi faktisk den eneste gruppe, som ikke har fået et løft ved den her overenskomst, siger Gert Larsen.

I Danmarks Lærerforening fastholder Stig Andersen, at lederaftalen ikke skal bruges til at give almindelige konsulenter med specialistfunktioner et lønløft.

- Det kan så være, at vi skal kigge på dem ved den kommende overenskomstforhandling.

Hvis vi ikke kommer på lederaftale, er vi faktisk den eneste gruppe, som ikke har fået et løft ved den her overenskomst

Powered by Labrador CMS