Debat

Grænser for fagligheden

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det meste af den kritik, som folkeskoleloven har været udsat for i sin snart tiårige levetid, er ikke gået på den i undervisningsmæssig henseende helt uacceptable struktur, hvorefter almindelig anstændig undervisning har måttet vige for fortænkte, pædagogisk udspekulerede hundekunster i en grad, så lærere, der måtte have formastet sig til at levere, hvad der altid må kaldes for en skoles kerneydelse, nærmest har måttet græmme sig i svære samvittighedskvaler over at have tilgodeset børnene frem for at følge lovens bogstav. Alligevel er vor uddannelsesmæssige armod nu ved at åbne politikernes øjne for behovet for en lovændring. Og det ser DLF som en trussel. For det betyder naturligt nok, at loven ændres, så den passer til kommunernes økonomiske formåen, hvilket vel er nødvendigt set fra kommunernes og skattebetalende læreres side. Og her er det, at næstformand Stig Andersen rykker i felten i dagspressen med den helt rigtige bemærkning om, at fagligheden skal styrkes, som man nu plejer at sige det. Men så tilføjer han, at det ikke er ligegyldigt, hvordan fagligheden styrkes. Og så siger erfaringen os, at der er grænser for styrkelsen. For vi må nemlig ikke sætte alt det, der kendetegner det danske skolesystem, der er undermineret af hele registeret af fantasifulde, udflydende kompetencer, snaksomme fællesskaber, over styr. Alt det i folkeskolen, der betinger vort ringe uddannelsesniveau, skal bevares. Men ellers skal fagligheden skam styrkes. Så Stig Andersen giver den en tak til. Fagligheden må aldrig gå længere end dertil, hvor eleverne kan nå at anvende det lærte i relevante, samfundsudviklende sammenhænge. Og så er der virkelig sat grænser for fagligheden. For faglighed, der ikke udvandes til ingenting, må åbne for-- indlæring af faglig viden uden evindelig hæmmende skelen til, at hver portion skal finde samfundsrelevant anvendelse, før ny viden indlæres. I enhver henseende at gøre den praktiske anvendelse af det indlærte til kriterium for faglighedens omfang er garanti for en fastfrysning på vort nuværende lave uddannelsesniveau. I almindelighed bør det være kritisabelt at vænne elever til kun at røre det, de kan se en umiddelbar anvendelse for. Og helt forrykt er det at fastholde enhedsskolens fordummelseseffekt bare for at sikre, at et fagligt udbytte sker på baggrund af en social og demokratisk handlemåde. Sociale og demokratiske handlemåder udvikles akkurat lige så godt i den delte skole.

Vagn Madsen

Brønderslev

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Powered by Labrador CMS