Folkeskolens leder:

Meld ud

Underrubrik

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Udefra ser det ud, som om seminarierne er ude i et økonomisk frit fald.

Taxametertilskud er alfa og omega for deres overlevelse, og når først indtjeningen begynder at svigte, sættes der gang i en negativ spiral.

Der er flere årsager til den manglende indtjening og dermed besværlige overlevelse. De fleste seminarier er inden for de seneste år blevet selvejende og har betalt dyrt for deres bygninger. Antallet af studerende er konstant svingende. Flere dropper ud eller bliver aldrig helt færdige på seminariet. Det giver færre penge, da taxameterpengene først bliver udløst, i det øjeblik den studerende har gennemført semestret. Den nye læreruddannelse er for hårdt presset, så de, der vil gennemføre, må udskyde afleveringen af den afsluttende bacheloropgave. Derudover reduceres taxametertilskuddet fra år til år. Der er sikkert mange flere grunde til den vaklende økonomi, men det samlede billede, der bliver stående, er altså, at det ser skidt ud.

De små seminarier er traditionen tro de mest truede. Den sidste mulighed for at stramme økonomien er ved at skære i antallet af undervisningstimer, og det er dårligt at lokke med mindre undervisning, når de næste gang skal ud og kapre studerende. Det lader til, at sammenholdet mellem seminarierne kunne være bedre. De rige og velnærede hytter deres eget skind, mens de små og udsultede på lang sigt kan se en sikker død i møde.

'Holdningen blandt seminarierne er, at egen vinding er god, men at andres ulykke heller ikke er at foragte', siger rektor fra Skårup Seminarium, Bjarne Møller Jørgensen, i denne udgave af Folkeskolen.

Seminariernes Rektorforsamling bør tage affære, mener Bjarne Møller Jørgensen, men sammenholdet i gruppen er for svagt.

Forsamlingens formand Nils-Georg Lundberg er klar over, at det ikke kan fortsætte på den nuværende måde, og efter et møde med undervisningsministeren går man nu efter 'en bedre sammenhæng mellem krav, forventninger og de økonomiske rammer', og først senere vil man vurdere, om der skal råbes op.

Men der er ingen grund til at tie om problemernes omfang nu. Hvis forholdene er så katastrofale som beskrevet, er der brug for sammenhold mellem seminarierne, så de i samlet flok kan melde ud, uden at nogen føler, at de blive svigtet eller udstillet.

Der er brug for en debat om, hvad der skal ske med seminarierne. Måske skal der tilføres flere penge, måske skal nogle sammenlægges eller endda nedlægges. Så lad os få en debat om det, inden det er for sent.

Hvis forholdene er så katastrofale som beskrevet, er der brug for sammenhold

Powered by Labrador CMS