Debat

Statspensionen

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Statstjenestemandspensionisters løn reguleres ved lov. Det bestemmes, at den generelle del af lønstigningssummen får afsmittende virkning på pensionen. Den specielle del, der bruges til omklassificeringer, decentral løn, forbedring af de overenskomstansattes pensionsfond og andre goder for aktive lærere, får derimod ingen betydning for stigningen af pensionen. Ved denne proces går vi glip af cirka en tredjedel af lønstigningen før, nu og i fremtiden.

Alle ved, at vi har protesteret herimod ved urafstemningen. Vi har ret til at markere os. Vi er trods alt i Fraktion 4 næsten 10.000 medlemmer, og de fleste har været medlem i 40 til 50 år. Alene kan vi ikke gå til finansministeren for at få denne skævhed rettet. Vi ønsker foreningens hjælp.

Kongreskrav for Overenskomst 97 var, at forholdet mellem lønudviklingen for aktive medlemsgrupper og tjenestemandspensionister skulle forbedres. Det skete ikke, bortset fra virkningen fra en lidt højere generel lønstigningssum denne gang.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Formanden og pensionisternes to hovedstyrelsesmedlemmer skal sammen gå til finansministeren. Loven skal ændres, så hele lønstigningssummen får afsmittende virkning på statstjenestemændenes pension. Det kræver blot en ringe ændring af lovteksten.

Peter Bruun

kongresdelegeret

for pensionisterne

Svar:

Foreningen anerkender medlemsgruppernes ret til at markere sig, og foreningen er fortsat parat til at hjælpe for at forbedre forholdene for medlemsgrupperne.

Foreningen er desuden enig i, at pensionisters vilkår skal behandles ved politiske initiativer, eksempelvis initiativer over for regeringen (finansministeren).

Foreningen vil derfor tage initiativ til at undersøge muligheden for fælles handlinger sammen med andre organisationer.

Yvonne Hindsberg

kontorchef for DLF

fagligt kontor

Powered by Labrador CMS