Debat

Mere dansk kultur og historie

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er for dårligt, at Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforening tilsyneladende ikke tager højde for eller opfordrer til, at skoler, der yder en særlig indsats på historie- og kristendomsområdet, indstilles til Månedens Skole.

Undervisningsministeriet og DLF lancerede den 26. februar en kampagne, der hver måned skulle kåre Månedens Skole på baggrund af for eksempel gode integrations-, læsnings- eller trivselsresultater. Dansk Folkeparti bakker helhjertet op om kampagnen og hilser alle initiativer velkomne, som sigter på at skabe respekt om lærergerningen og folkeskolen. I Dansk Folkeparti er vi godt tilfredse med kampagnen og hele ideen bag. Vi kunne dog godt tænke os, at i en tid med megen snak om globalisering der også blev plads til at sætte fokus på vor egen kulturarv.

I den forbindelse er det beklageligt, at der tilsyneladende ikke er nogen skoler indstillet, som yder en særlig indsats for at få indvandrerne og efterkommerne til at deltage i kristendomsundervisningen, eller skoler, som via drama og oplevelsesture formår at sætte særlig fokus på dansk kultur og historie. Jeg håber, skolerne vil fokusere mere på de kulturbærende fag og på den baggrund indstille sig til Månedens Skole.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Nu har vi gjort de to fag historie og kristendomskundskab til prøvefag, og derfor virker det helt naturligt at fremhæve de gode eksempler, så vi kan udbrede de gode erfaringer til hele landet.

Svar

Martin Henriksen skriver, at Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet i forbindelse med Månedens Skole ikke har taget højde for eller opfordret til, at skoler, der yder en særlig indsats i forbindelse med historie- eller kristendomsundervisningen, indstiller sig til Månedens Skole.

Hver dag yder lærere i den danske folkeskole en stor indsats, der skaber gode resultater. Med Månedens Skole vil DLF og Undervisningsministeriet bringe den gode praksis på landets skoler frem i lyset, så den kan komme alle til gode. Der ydes en god indsats på en række af de områder, der har betydning for elevernes læring og trivsel på skolen, men initiativet er ikke rettet mod bestemte fag.

De gode eksempler kan handle om faglighed, integration, evaluering, en særlig indsats mod mobning eller noget helt femte. Indstillinger på alle områder er meget velkomne. Eksempler på en særlig indsats i forhold til historie- eller kristendomsundervisningen er selvsagt også meget velkomne. Hvis der er skoler, der, som Martin Henriksen skriver, har haft positive erfaringer med en særlig tilrettelæggelse af undervisningen i historie eller kristendomskundskab, hører vi meget gerne fra dem.

Det er skolerne selv, der indstiller sig, og Månedens Skole udvælges blandt de indsendte indstillinger. Så vidt muligt offentliggøres alle indstillinger på nettet. Indtil videre har cirka 35 skoler deltaget.

Vi ser meget gerne, at flere skoler melder sig til at være med. Lad os derfor benytte denne lejlighed til igen at opfordre landets skoler til at indstille sig. Læs mere om, hvordan skolerne kan være med, på www.skolestyrelsen.dk eller www.dlf.org

Anders Bondo Christensen, formand for DLF

Bertel Haarder, undervisningsminister

Powered by Labrador CMS