Lærer: »Man skal behandle elever forskelligt for at behandle dem ens«

Lærer Jón Hammer og afdelingsleder Henrik Højstrøm er to af ildsjælene bag Hørsholm Skoles escaperoom, som udfordrer skolens dygtigste elever. Folkeskolen må gøre noget særligt for at rumme de fagligt stærkeste elever, mener de.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hørsholm Skole har i flere år haft et talenthold for de elever, der hurtigt oplever normalundervisningen som triviel og banal. På talentholdet får disse elever mulighed for at udvikle evner, der måske ikke altid er plads til i den almindelige undervisning.

»Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan, for også at rumme de dygtigste elever. Men realiteten er, at det kan være en stor udfordring for en lærer, som måske sidder med en stor gruppe fagligt udfordrede elever«, siger afdelingsleder Henrik Højstrøm og fortsætter: »Det er derfor vigtigt, at der også er tilbud til de dygtige elever, så de udfordres på deres eget niveau. På skolen kalder vi det en talentgruppe. Det lyder mere mundret end gruppen for særligt begavede«.

Talentholdet har gennem årene arbejdet med forskellige emner, hvor udgangspunktet det sidste års tid har været at lave et escaperoom. Her har eleverne arbejdet med både at udvikle og løse gåder.

De elever, der tilbydes at komme på talentholdet, identificeres af klasselæreren og vejledere på skolen. Der tages udgangspunkt i nogle af parametrene for foreningen for højt begavede børn, »Gifted Children«, når eleverne identificeres, men de bliver ikke testet.

»Det er en konkret måde at få en pejling om elevens evner på. Men langt de fleste gange har klasselæreren en god ide om, hvilke elever der vil nyde godt af tilbuddet«, siger Henrik Højstrøm.

Selv om eleverne har fået lov til at tage venner med ind i escaperoom, er holdet på nuværende tidspunkt kun åbent for de dygtigste elever.

Hvorfor må kun de dygtige lege med?

Ifølge afdelingsleder Henrik Højstrøm har skolen valgt at fokusere på de dygtige elever, fordi folkeskolen også skal rumme de elever, der befinder sig i toppen af den faglige skala. Henrik Højstrøm forklarer, at højt begavede elever kan køre træt i gentagelsesopgaver, fordi det bliver for nemt for dem.

»Der er tale om elever, der inspireres af at arbejde med emner, der krøller deres hjerner på en anden måde end det, de oplever i normalundervisningen. Med escaperoom har læreren mulighed for at tilføje flere lag til en opgave«.

I projektet med escaperoom har eleverne fokus på den logiske del i gåderne, for eksempel hvordan modtageren forstår gåderne. De arbejder også med at skabe fortællinger, der danner rammen for gåderne. På den måde stimulerer escaperoom elevernes logiske tænkning og udvider deres faglige horisont. Denne undersøgende tilgang til opgaver kan eleverne og lærerne overføre til normalundervisningen.

Lærer Jón Hammer, der er primus motor for escaperoom, siger, at man skal behandle elever forskelligt for at behandle dem ens. Projektet gør det muligt at brede undervisningen ud for netop de dygtige elever, der kan have behov for ekstra faglig stimulering, ud over hvad den almindelige undervisning giver dem.

»De elever kan alt fagligt, men får kun øvet nogle aspekter af deres talent. Det kæmper vi for at ændre i escaperoom«, siger han.

Projektet handler om trivsel

Faglig stimulering er en af årsagerne til, at Hørsholm Skole har valgt at fokusere på de fagligt overskudsramte elever. En anden grund er, at nogle af dem har sværere ved at finde interessefællesskaber i klassen.

»Nogle af dem søger fællesskaber, hvor de sidder få mennesker sammen. Det kan også være elever, der fordyber sig i andre emner end dem, deres klassekammerater interesserer sig for. Det kan typisk være nogen, hvor skak appellerer mere til dem end YouTube«, siger Henrik Højstrøm og understreger, at det ikke gælder alle eleverne i projektet.

Afdelingslederen suppleres af lærer Jón Hammer, der forklarer, at man, inden projektet startede, valgte at fokusere på denne talentgruppe, da høj begavelse kan hænge sammen med ensomhed og tristhed.

»Jeg ser uden undtagelse en blanding af tristhed, ensomhed og andre ting, der har med dårlig trivsel at gøre, hos dem, der er begavede i sådan en grad, at de har svært ved at relatere til andre inden for det, de interesserer sig mest for. Så de skal give afkald på deres identitet for at kunne skabe relationer. Og det er måske det, der skaber tristhed og distance til andre«, siger Jón Hammer.

Han kan tydeligt se, hvor glade eleverne er for at være i hinandens selskab i escaperoom, og hvor stolte de er over deres arbejde. Jón Hammer glæder sig derfor over, at projektet snart skal vises frem for forældre og skolens øvrige elever.

Holdet bag escaperoom har allerede store planer for, hvordan de kan videreudvikle rummet. Jón Hammer har blandt andet planlagt, at eleverne skal arbejde med programmering, elektroniske virkemidler, narrative aspekter bag gåderne og håndværksmæssige færdigheder som låsemekanismer.

»Vi fortsætter med escaperoom. Men det bliver inden for nogle nye rammer«, siger Jón Hammer«.

Powered by Labrador CMS