Debat

Pædagogik - en hel evaluering

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Under overskriften 'Skæv evaluering' konstaterer Folkeskolens leder i nummer 14-15, at Danmarks Evalueringsinstituts netop udsendte evalueringsrapport om faget pædagogik i pædagog- og læreruddannelsen godt nok er tankevækkende, men at den er svær at bruge, fordi den ikke også evaluerer de andre pædagogiske fag almen didaktik, skolen i samfundet og psykologi. Det sammenlignes med, hvis man evaluerede Folkeskolen alene ud fra en læsning af, hvad der står i højrespalterne.

Pædagogikfaget indgår i læreruddannelsen med de overordnede mål, der er for uddannelsen som helhed, men faget er også en selvstændig enhed med egne mål (centrale kundskabs- og færdighedsområder, CKF) og egen eksamen. Det kan man ikke sige om en højrespalte! Præmissen for evalueringen har hele tiden været klar. Der er tale om en tværgående fagevaluering, der fokuserer på et centralt fag blandt andet som optakt til en evaluering af hele pædagoguddannelsen og hele læreruddannelsen. Det har selvfølgelig både sine begrænsninger og sine styrker. Begrænsningen er, at man ikke inddrager alle de mulige sammenhænge, som faget indgår i. Styrken er, at man til gengæld kan komme dybt ned i de fagforståelser og den undervisningspraksis, der gælder for netop dette fag. Udgangspunktet for evalueringen er således alene pædagogikfagets CKF, og målgruppen er primært undervisere i dette fag. I forhold til det mål og udgangspunkt kan man ikke sige, at rapporten er skæv.

Rapporten inddrager forholdet mellem pædagogikfaget og de øvrige pædagogiske fag, blandt andet fordi pædagogikundervisere som regel også underviser i andre pædagogiske fag. De undervisere, der har deltaget i evalueringen, har derfor ofte selv inddraget og draget paralleller til de øvrige fag, og rapporten indeholder også vurderinger og anbefalinger, der angår sammenhængen mellem de pædagogiske fag i uddannelsen.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Når der rettes kritik mod pædagogikfagets CKF i rapporten, handler det netop om, at den ikke klart definerer, hvad der er fagets opgave - heller ikke i sammenhæng med de øvrige pædagogiske fag. Og det er med til at skabe en vis diffusitet om hele fagområdets indhold og funktion i uddannelsen. Så ja, rapporten handler om pædagogikfaget, men ikke så løsrevet, som det antydes i lederen.

Endelig må jeg sige, at høringssvarene fra de deltagende seminarier på både processen og rapporten har været meget positive. Så lederens billede af en skæv evaluering kan jeg ikke genkende.

Christian Thune

direktør for Danmarks Evalueringsinstitut

Powered by Labrador CMS