Nettet yder lektiehjælp

På ny hjemmeside kan elever nu få hjælp til lektierne

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Eleverne sad og svedte over uløste opgaver i matematik, fysik og andre naturvidenskabelige fag.

Men så fandt to gymnasielærere på at oprette www.uddannelseogjob.dk, hvor eleverne nu kan få hjælp til lektierne.

I begyndelsen var hjemmesiden oprettet som et forsøg, men med 220.000 hit i 2001 er den gået hen og blevet en dundrende succes.

En fjerdedel skønnes at være elever i folkeskolens ældste klasser. En af de to initiativtagere, Bonnie Hegner, hæfter sig blandt andet ved en anden udvikling: Mens eleverne sidste år fordelte sig med to, der søgte om job og uddannelse, for hver gang én bad om lektiehjælp, så har det udjævnet sig i år.

Om årsagen til initiativet siger Bonnie Hegner:

'Vi havde simpelthen lyst til at afprøve vores formodning om, at der er et behov'.

I sin og kollegaen Peter Føges første rapport om projektet skriver de: 'Vi vil udvikle en vejledningsmetodik i det medium, som alle er enige om, at de unge vil anvende med stor selvfølgelighed'.

De kalder deres hjemmeside for 'Et eksperimentarium for virtuel vejledning'.

Det er ingen facitliste

De har allieret sig med en snes vejledere geografisk spredt over hele landet og fagligt spredt ud over naturvidenskabelige fag og hele spektret af uddannelser.

Bonnie Hegner understreger, at hjemmesiden ikke må få karakter af facitliste. Spørgerne hjælpes på vej - får måske en nænsomt ført hånd - og får blot hjælp til at forstå sammenhængene.

'Der er grund til at understrege, at der ikke er tale om en portal med informationer og links i alle retninger, men om et egentligt fagligt møde mellem den enkelte unge, der har behov for vejledning, og en konkret vejleder på nettet. Man kan på et solidt dokumentationsmateriale tale om it-læring i hverdagen', skriver de om forsøget.

'Ofte får spørgerne flere svar, for vi 'udliciterer' spørgsmålet i panelet. Har flere af 'eksperterne' lyst til at give et bud på et svar, ja så får spørgeren dem også', siger Bonnie Hegner.

Det er dog kun 205 af de 157.000, der var inde på hjemmesiden i januar, der har stillet spørgsmål. Resten, formodes det, fandt svar i databasen, hvor tidligere spørgsmål og svar hober sig op.

Vanskelighederne har været få. Det kniber ofte med at give et præcist svar, da spørgerne enten nærmest beder om at få løst en opgave eller spørger for diffust, så svaret bliver for bredt.

www.uddannelseogjob.dk er etableret for 185.000 kroner bevilget af Undervisningsministeriet til 'udvikling og implementering af software til databaser med henblik på at etablere internetbaseret vejledning'. Desuden er der givet sponsorstøtte fra flere.

'I dag er vi henvist til sponsorer og annoncører, men vi ønsker ikke at have for meget banner-blinkeri. Så vi satser på, at salg af profiler fra forskellige navngivne uddannelser på lang sigt skal gøre økonomien bæredygtig', siger Bonnie Hegner.

Niels Ole Krogh er freelancejournalist

www

www.uddannelseogjob.dk er finansieret af sponsorer og reklamer - starttilskud fra Undervisningsministeriet.

Sat i verden af lektorerne Bonnie Hegner og Peter Føge i januar 2001.

Lektiehjælp i matematik, astronomi/astrofysik, biologi, fysik, kemi, naturfag og statistik.

Erhvervsvejledning - valg af uddannelse og job. Personlige, økonomiske og sociale spørgsmål, der vedrører job og uddannelse.

Links til beslægtede hjemmesider.

Åben døgnet rundt - svar inden for 24 timer.

Panel af eksperter - vejledere og lærere - svarer mod et beskedent honorar på spørgsmål.

Målgruppe: Elever og studerende fra folkeskolen, efterskoler, gymnasier, videregående uddannelser og ungdomsuddannelserne.

Flertallet af brugerne er anonyme. Det anslås, at tre ud af ti brugere er folkeskoleelever, når det gælder uddannelse og job, og fire ud af ti, når spørgsmålene gælder lektiehjælp.

200.000 besøgende i 2001. 157.000 alene i januar 2002.

Powered by Labrador CMS