Debat

Dobbelt hemmelig afstemning - nej tak!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Grusomme historier fortælles af valgobservatører udsendt til Zimbabwe, Ukraine og andre eksotiske steder. Man når dog frem til en slags resultat ...

Men når det drejer sig om vor egen afstemning til Overenskomst 02, er både valghandlingen og resultatet dybt hemmelige. Det er uacceptabelt, at vi hverken som forening eller enkeltmedlemmer får en pejling af, hvad holdningen til Overenskomst 02 egentlig er.

Den meget beslutsomme forligskvinde må have rigtigt gode begrundelser for valgproceduren, men hun kan vel da ikke forhindre, at vi laver en slags exit-poll opinionsundersøgelse.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Jeg vil hermed opfordre foreningen til at organisere en uofficiel undersøgelse af, hvad det er, medlemmerne har stemt; det kunne for eksempel være fra de enkelte skoler per e-mail til en central e-mail-adresse.

Hvis foreningen ikke kan, vil eller må foretage sig noget, var det måske en idé for vore aktive venner i Sønderborg og omegn?

En forklaring, der anviser administrativt bøvl eller tidspres som årsag, er for mig at se ikke acceptabel ...

Jens D. Voetmann

Ullerslev Centralskole

Svar

Det er helt udelukket at imødekomme din opfordring.

I paragraf 10, stykke 2, i lov om mægling i arbejdsstridigheder (forligsmandsloven) er angivet:

'Om stemmeresultaterne, således som de fremkommer i afdelingerne, forbundene eller hovedorganisationerne, må intet offentliggøres eller meddeles til andre end vedkommende organisation eller forligsmanden, før denne har offentliggjort hovedresultatet af afstemningen'.

Strafferammen for overtrædelse fremgår af lovens paragraf 14: 'Overtrædelse af denne lovs bestemmelser straffes med bøde eller hæfte indtil 3 måneder, for så vidt ikke højere straf i henhold til den øvrige lovgivning er forskyldt. Stk. 2. Ved pådømmelsen af sager vedrørende overtrædelse af de i § 4, stk. 3, og i § 10, stk. 2, indeholdte forbud mod offentliggørelse eller meddelelse anses det som en meget skærpende omstændighed, at meddelelse er tilflydt offentligheden, også selv om dette sker gennem pressen i form af 'forlydender''.

Foreningen vil naturligvis offentliggøre resultatet af urafstemningen blandt Danmarks Lærerforenings medlemmer, herunder resultaterne i de enkelte kredse - men altså først efter forligsmandens offentliggørelse af det samlede resultat den 30. april.

Laurits Lynge

kontorchef for DLF's organisationskontor

Powered by Labrador CMS