Lyden af en drømmeskole er helt stille

Der er tænkt over akustikken på Vrå Skole, hvor lyddæmpende lofter, møbler og skillevægge er gennemgående i indretningen. Personalets ønsker blev inddraget fra begyndelsen af byggeriet, og det kommer både børn og voksne til gavn i dag, fortæller lærer Helle Weile Larsen.

Publiceret

Gangen er helt tyst. Det er midt på formiddagen på Vrå Skole, og eleverne er godt i gang med dagens undervisning inde bag de mange glasdøre. 

Enkelte sagte stemmer summer fra de hyggelige, lyddæmpende alkover og høje akustiksofaer, der leder tankerne hen på indretningen i større virksomheder. Men i stedet for ansatte sidder et par større elever henslængt og taler om løst og fast. Det kan de sagtens, for ordene bliver slugt af de høje paneler.

Vrå Børne- og Kulturhus vandt prisen som Årets Skolebyggeri 2022. Ud over at være børne- og vuggestue samt folkeskole med 0.-9. klasse og plads til cirka 700 børn rummer bygningerne også bibliotek, musikskole og ungdomsklub.

Vrå Skole i Hjørring Kommune stod færdig i december 2021, og fra starten spillede personalegruppen en aktiv rolle i den nye skoles tilblivelse. I midten af bygningen er skolens samlingspunkt “hjerterummet” med et majestætisk træ, der snor sig op ad vægge og loft. 

Her kan alle elever og forældre være samlet uden støjgener, ligesom musikere gerne kommer forbi og giver koncert og efterfølgende roser den gode akustik.

“Vi er så heldige at få lov til at undervise i de her omgivelser, og det ved vi også godt selv. Der er en stor forskel at mærke i forhold til det gamle skolebyggeri, også fordi her er markant mindre støj”, siger lærer og tillidsrepræsentant Helle Weile Larsen. 

Hun har været lærer på skolen i 32 år og altså også i skolens gamle lokaler. Forskellen på de to skolebygninger kan hun mærke på egen krop: 

“Jeg er slet ikke så træt, når jeg kommer hjem om eftermiddagen, som jeg var før, og det samme gør sig gældende for mine kollegaer”, fortæller hun.

Lærerne kan godt lide at opholde sig i "hjerterummet" sammen med eleverne i stedet for på lærerværelset. På trods af rummets størrelse er der ro til både at tage de uformelle snakke og tale fortroligt.

Nye muligheder i undervisningen 

Allerede inden den nye skole tog form hos arkitekterne, blev personalegruppen bedt om deres input til, hvordan Vrås nye “drømmeskole” skulle se ud. Ingen ønsker var for store, og flere gange var hele personalegruppen på inspirationsture til andre nybyggede skoler for at fornemme, mærke, lytte og være.

Og lærernes behov og ønsker blev taget alvorligt. Der blev bygget prøvelokaler fra tre forskellige byggefirmaer, som lærerne kunne undervise i, og bagefter blev der evalueret og ændret på ønskelisten.

Et stort fokusområde for personalet var at få skabt et sundt indeklima med løsninger, der kunne forbedre akustikken, fortæller tillidsrepræsentanten. Derfor er akustiksofaer, alkover, skillevægge, akustiklofter og lydtætte døre i dag en vigtig del af skolen – ligesom træ er et gennemgående element på vægge og gulve.

“Vi lærere mærker forandringen hver dag, og jeg føler mig overbevist om, at eleverne også mærker den. Der er ikke længere behov for at råbe så højt, hvis man gerne vil have opmærksomhed, og der er markant forskel på lydniveauet, også i de praktisk-musiske fag som madkundskab, musik og billedkunst”, siger Helle Weile Larsen.

Det betaler sig at inddrage lærerne

Det kræver ikke et ekstraordinært budget at bygge en skole med fokus på god akustik, viser erfaringen fra Vrå Skole. 

“Det kan sagtens lade sig gøre inden for en almindelig økonomiramme. Det handler om at vælge de rigtige materialer, lytte til de personer, der skal bruge byggeriet, og have en klar plan fra starten”, siger Henrik Bøgeskov Lolholm, projektchef i Teknik og Miljø, Hjørring Kommune. 

Nogle af de elementer, der gør en forskel på Vrå Skole, er Troldtekt-lofter, akustikpaneler på væggene og fiberopslagstavler. Ingen af delene er dyre valg, men de har en positiv effekt på lyden i alle lokaler. 

“Det har desuden haft stor betydning, at vi har haft lærere, elever og alle andre brugere med på råd fra starten og hørt deres ønsker om, hvad skolen skulle indeholde. Det har ikke været en ekstra udgift. Jeg vil nærmere mene det modsatte, fordi det betyder, at vi har valgt rigtigt fra starten”, siger han. 

Døren går op til 1.x' klasselokale, og stilheden bliver brudt af 15 små, energiske stemmer. Et lydtæppe af grin, samtale, løbende strømpesokker på gulv og spørgsmål til lærer Helle Weile Larsen, der står roligt i midten af den hektiske bogstavleg, klassen netop er sat i gang med.

Selv om der er fuld gang i den, er lyden afdæmpet. De høje lyde bliver reguleret af akustiklofterne, gruppearbejdet foregår bag en skillevæg, og eleverne arbejder uforstyrret i små grupper, selv om der er gang i den i klassen.

“Det giver en stor forandring i hverdagen, når vi kan skærme lyden. Vi er for eksempel mere tilbøjelige til at inddrage fællesarealerne i undervisningen, fordi vi ikke forstyrrer de andre klasser. Det åbner for andre muligheder for både børn og voksne og giver mere frihed i hverdagen”, siger Helle Weile Larsen.

Da døren ud til gangen lukker igen, bliver lyden øjeblikkeligt opslugt, og så – stilhed. 

Vrå Skole er indrettet med akustiksofaer og stille alkover til eleverne, akustiklofter og lydtætte døre, ligesom træ er et gennemgående element på vægge og gulve for at dæmpe lyde.