Teater forbereder elever til prøve

For at komme elevernes nervøsitet og angsten for det grønne bord til livs hyrede Brønshøj Skole to teaterinstruktører, der hjalp elever med at forberede sig på de mundtlige prøver.

Publiceret Senest opdateret
Eleverne lærer at agere og reagere i en samtale. Det giver mere gennemslagskraft til de mundtlige prøver, når man er opmærksom i situationen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Jaaa«, udbryder teaterinstruktør Gitte Flege med sprudlende entusiasme, som havde hun lige vundet den helt store gevinst i Lotto og fået penge tilbage i skat på en og samme tid. Egentlig har hun bare sagt ja til at folde en avis om til en hat.

»Det handler om indstilling. Hvad enten man skal folde en avis om til en hat, eller man skal ind ad døren til eksamenslokalet. Lærer og censor kan se, om man har lyst til at gå til eksamen. Tænker man positivt og siger 'ja', så vil det påvirke ens præstation i en positiv retning«, siger Gitte Flege.

Det er en solrig lørdag formiddag, og sammen med sin kollega Mia Hesselberg-Thomsen fra firmaet Act To er hun på besøg på Brønshøj Skole. Her har man kontaktet de to teaterinstruktører for at forberede overbygningseleverne på de afsluttende mundtlige prøver.

17 elever fra 8. og 9. klasse har frivilligt droppet weekend og dynens trygge rammer og taget på workshop for at få styr på nervøsitet og eksamensangst. Studievejleder Gitte Brun og lærer Jean Kristiansen har arrangeret workshoppen for eleverne.

»Vi kalder det for et EGO-kursus. Det skal være med til at give eleverne nogle redskaber, som de kan bruge, når de skal til de mundtlige prøver. Det skal ruste dem til at være mere på. Det gælder både de dygtige og de mindre dygtige elever. De er måske ikke så gode til at række fingeren op og gøre opmærksom på sig selv. Nogle elever har også direkte eksamensangst«, siger Jean Kristiansen.

Det er tredje gang, Brønshøj Skole har eksamensforberedende kursus for de ældste elever. Ifølge Gitte Brun har man kun fået positive tilbagemeldinger, hvor både forældre og mindre søskende på skolen har efterspurgt forløbet.

»Også videre i deres uddannelsesforløb kan de have stor gavn af det. Det handler om, at de skal give sig selv lidt mere, udnytte den energi, der er i en eksamenssituation. De skal være til stede i øjeblikket«, siger Gitte Brun.

Postkort til selvrefleksion

Efter at Gitte Flege foldede avisen om til en hat, har eleverne på skift foldet den om til en kjole, en kikkert - sågar en guitar er det blevet til. I takt med avisens skiftende udtryk ryster eleverne nervøsiteten og pinligheden af sig. Og da Gitte Flege præsenterer dem for en ny øvelse, udbryder eleverne i begejstret kor »jaaa«, som var det dem, der lige havde vundet i Lotto. Nu skal de fortælle om et postkort i to minutter.

»På den måde finder eleverne ud af, hvor gode de er til at tale om deres stof, og får mulighed for selvrefleksion. Med vores teaterbaggrund kan vi gå ind og coache dem i, hvordan deres stemmeføring skal være. Vi tager nogle tricks med fra teatret, blandt andet hvordan eleverne skal bygge deres sætninger op, så de lærer at lægge betoningerne korrekt. Med de rette betoninger lyder de mere engagerede og sikre i deres stof«, siger Gitte Flege.

Eleverne får også et par staldfiduser fra de to teaterinstruktører om, hvordan man viser interesse for det, der bliver sagt.

Mia Hesselberg-Thomsen forklarer, hvordan vi alle spiller roller hele tiden.

»Når man kommer ind i en sammenhæng som eksamen, hvor man ikke rigtig ved, hvad der forventes af ens rolle, så mærker man, at den bliver sat på spil, og man bliver usikker. Det er rigtig godt, hvis man kan definere sin egen rolle. Så føler man sig tryg«, siger Mia Hesselberg-Thomsen.

»Det beroliger en«

På workshoppens sidste øvelse skal hver enkelt elev komme ind i lokalet og præsentere sig selv for de andre. Teaterinstruktøren giver så øjeblikkelig feedback på, hvordan hver enkelt elev kan forbedre sig på alt fra kropsholdning til øjenkontakt.

Stine Elkjær Iversen fra 9.u er den første, og hun virker usikker, men Mia Hesselberg-Thomsen er hurtig til at spotte, hvor der kan forbedres, og Stine Elkjær Iversen gør et nyt forsøg. Bedre, men stadig plads til forbedringer. Tredje gang er lykkens gang, og hun præsenterer sig selv med klart større selvsikkerhed og gennemslagskraft. Stine Elkjær Iversen er meget tilfreds.

»Jeg siger ikke så meget i timerne, og det er derfor, jeg har meldt mig til kurset. Det har været rigtig godt. Jeg er blevet meget mere bevidst om, hvilke signaler jeg udsender, og hvilken betydning de har. Jeg har lært rigtig meget. Især om mit kropssprog, og hvordan man skal snakke«, siger hun.

Thea Malene Krag Larsen fra 9.x er også begejstret.

»Jeg har meldt mig for at få nogle fif. Jeg har lært meget om, hvordan man skal komme ind og stå, og hvilken udstråling man udsender. Det er klart noget, jeg tænker over - nu. Det er godt med et forberedende kursus, det beroliger en. Og man kan huske på det til eksamen, så man ikke bliver så nervøs. Især de øvelser, vi har haft, kan jeg bruge til noget«, siger hun.

Fem råd fra skuespilleren

Indstilling: Tænk »Ja«, når du går ind. Man kan se, om et menneske har lyst til at komme ind til eksamen eller ej. Ja'et hjælper dig til at fremme din egen motivation.

Kropsholdning/attitude: Måden, du kommer ind og sætter dig på, betyder noget. Viser din krop, at du er engageret og glad, eller viser den, at du er ligeglad eller måske bange?

Stemmen: Vejrtrækningen betyder meget for, hvordan du taler. Du skal trække vejret helt ned i maven, inden du går ind. Det skal ikke bare være et suk, men som om du skal trække noget god energi ind og puste langsomt ud. Et tip: Øv dig i at tale tydeligt.

Jordforbindelse: At have benene på jorden er væsentligt for at kunne huske sit stof. Krum derfor tæerne i skoene et par gange, inden du går ind, og gerne undervejs, hvis du kan mærke, at det bliver lidt svært. Sid altid med fodsålerne i gulvet for at holde jordforbindelsen.

Påklædning: Du fortæller en hel historie om dig selv, ved den måde du klæder dig på.

Forberedelsesøvelse

1. Brug papir, et æggeur og musik.

2. Tre til fem elever arbejder sammen.

3. Skriv 10-20 emner/overskrifter fra det fag, I vil øve jer på, ned på hvert jeres A4-papir.

4. Læg sedlerne på gulvet med teksten nedad i uordnet rækkefølge, så ingen ved, hvad der ligger hvor.

5. Vælg for hver runde en taler (A), en eller flere hjælpedansere/lyttere (B) og en tidsholder/musikpasser (C).

6. Sæt noget fedt dansemusik på, og A og B danser rundt mellem sedlerne.

7. C stopper musikken. A trækker den nærmeste seddel med et emne op fra gulvet. C starter æggeuret på et minut. A fortæller, hvad han/hun ved om emnet, i ét minut for B'erne.

8. Når uret ringer, skal A stoppe med at tale - også selv om A ikke er færdig.

9. Tag nogle runder med ét minut, hvor alle kommer til at holde tale på skift.

10. Brug så to minutter, tre minutter og fire minutter.

Husk at sætte æggeuret i gang ved hver talestart.

Øvelsen styrker

- Elevens evne til at tro på sin paratviden om emnerne i faget.

- Eleverne bliver klogere ved at høre på hinanden.

- Eleven får en fornemmelse af, hvor lang/kort tid det tager at forklare og fortælle om et emne.

- At det bliver lidt sjovt at skulle øve sig til eksamen.