Debat

It-slinger

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Åbent brev til hovedstyrelsen

Af notat vedrørende IT-strategien (informationsteknologi) udleveret på hovedstyrelsesmøde den 11. februar 1997 fremgår det, at man har beregnet en fast pris for trafikomkostninger for kredse med mere end fire arbejdspladser til cirka 26.000 kroner om året.

Man har gjort det på baggrund af et skønnet forbrug af kommunikationsforbindelsen på cirka en halv time per maskine per dag i 225 dage om året.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Vi skal gøre opmærksom på følgende:

En fast pris er ikke en pris efter faktisk forbrug, hvilket har været forudsætningen indtil nu. En fast pris uanset forbrug er dybt uretfærdigt, da det også er en omvendt kontingentudligning. De kredse, som af økonomiske årsager har mindre frikøb og derved mindre mulighed for at bruge systemet, kommer til at betale til de kredse, som har mulighed for at bruge systemet fuldt ud.

Vores kreds tilmeldte fem maskiner, fordi forudsætningen var en afregning efter faktisk forbrug, og så kan det jo være underordnet, om man er fem mand, der bruger én maskine i fem timer, eller fem mand, der bruger fem maskiner i én time.

Da vi har meget travlt i de timer, vi har råd til at bemande kredskontoret, besluttede vi under den ovenstående forudsætning at investere i fem maskiner, så ingen skulle vente på de andre de få timer, vi er her samtidig.

Desuden har vi for tiden en server og tre maskiner tilknyttet, og det betyder, at hvis der holdes møde i et lokale, kan vi arbejde i et andet uafhængigt af maskinen.

På den måde har vi et ret stort træk på vores interne net, men det betaler vi jo ikke telefonregning for, og det kan ikke være meningen, at vi skal det fremover.

Vores forhold med en server og tre maskiner har desuden været kendt i foreningens IT-gruppe hele tiden, og vi mener, foreningen har pligt til at rådgive kredsene i det omfang, det er muligt. Der er hidtil ingen, der har forklaret os, hvilken situation vi kunne komme ud i, når vi tilmeldte os med fem maskiner i stedet for at tilmelde en og fastholde vores eget interne net.

Vi skal derfor foreslå to muligheder for betaling, som ikke er uretfærdige i vores øjne:

1) Uanset antallet af maskiner betaler man for kommunikationsforbindelsen 'ud af huset' (det vil sige minus intern kommunikation) efter faktisk forbrug.

2) Den totale pris for IT betales over det centrale kontingent, det vil sige, at hvert medlem i hele landet betaler det samme for denne fælles ydelse.

Hvis man imidlertid fastholder den afregningsform, som fremgår af bilaget til hovedstyrelsesmødet, må man samtidig give kredsene mulighed for at ændre tilmeldingerne uden omkostninger lokalt, da man har ændret forudsætningerne på afgørende vis.

Richard Vincent Samuelson

kredsformand

Danmarks Lærerforening

Kreds 65

Powered by Labrador CMS