Bliv sikker nettrafikant

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden nettet blev en naturlig del af børns hverdag, er debatten om sikkerhed med jævne mellemrum blusset op. Hvordan lærer man børnene at færdes trygt og sikkert på nettet? I årevis er der i skolerne blevet undervist i færdsel, og eleverne går som det mest naturlige i verden til cyklistprøve i 5. klasse, men undervisning i færdsel på nettet er betydelig mere uformaliseret og nok i højere grad præget af den enkelte skoles eller måske ligefrem den enkelte lærers holdning og indsigt. Færdselsundervisningen i skolen er en naturlig opfølgen på det, børnene som små har lært af deres forældre, det er svært at forestille sig et barn, der møder op i børnehaveklassen uden at kende til betydningen af rødt lys, eller som ikke ved, hvad en fodgængerovergang skal bruges til, men hvordan står det til med hensyn til at begå sig i cyberspace? Kan skolen bygge videre på nogle allerede lærte færdigheder? Og hvis ansvar er det egentlig, at børnene lærer at færdes sikkert?

Der er ingen tvivl om, at man i skolen i stadig højere grad underviser i kritisk søgning på nettet, når det drejer sig om at finde oplysninger til diverse opgaver. De færreste elever er vel efterhånden i tvivl om, at man skal forholde sig endog temmelig kritisk til de oplysninger, man finder, og det er vores fornemmelse, at der også er tale om en øget opmærksomhed i forhold til ophavsret. Men er vi som lærere også opmærksomme på børnenes egen sikkerhed på nettet, underviser vi dem i, hvordan de skal færdes? Eller hører den slags til hjemmets opgaver?

På skolen bruges nettet jo oftest til informationssøgning, og forvilder en elev sig ind på ikke-relevante sider, skal vi nok hurtigt lede ham på rette vej igen. Spørgsmålet er, hvor meget denne elev lærer af det (andet end at bruge »minimer-feltet«). Ville det ikke være bedre at stifte bekendtskab med nogle af disse fy-sider og lære at omgås dem fornuftigt?

SAFT Safety, Awareness, Facts and Tools er et projekt om sikkerhed på nettet for børn og unge og har netop til formål at undervise i gode færdselsregler. Projektet indeholder dels en forskningsundersøgelse, dels en informationskampagne. Forskningsundersøgelsen har kortlagt forældres viden om børns brug af nettet og på den baggrund udformet en informationskampagne henvendt til børn, unge, forældre og lærere. En del af denne informations­kampagne er uddannelsespakken, der findes på www.saftonline.dk og er beregnet til 4. klasse. I pakken findes opgaver, der skærper elevernes opmærksomhed mod sikker færden på nettet. Via en quiz bliver eleverne stillet over for dilemmaer, de skal forholde sig til, af typen: Du chatter, og din chat­ven beder om dit mobilnummer, hvad gør du? Din chat-ven spørger, hvem der er din yndlingsgruppe, svarer du ham?

Quizzerne og de konkrete opgaver til søgning rammer fint målgruppen, mens brevkassen, hvor eleverne bliver bedt om at skrive svarene og efterfølgende diskutere dem i klassen og hjemme, med fordel kan bruges til lidt ældre elever, der uden tvivl kan få en god diskussion i gang. I lærervejledningen lægges gang på gang op til, at eleverne skal tage opgaverne med hjem og debattere dem med deres for­ældre. SAFTs to forskningsundersøgelser har nemlig vist, at der især fra forældrenes side er et stort behov for oplysning og information om børnenes færden, så at inddrage forældrene på denne måde og få dem til at være med til at tage stilling er nok en af vejene mod sikre nettrafikanter.

Der findes meget interessant stof på SAFTs side, og vi kan anbefale en lille rundtur med eller uden medtrafikanter.

Figurerne her på siden er nogle af de figurer, man kan møde på saftonline.dk

15. marts

Den 15. marts fristen for aflevering af uddannelses­ønsker er lige om hjørnet, og da vi i de ældre klasser ofte bliver spurgt til råds om forskellige uddannelser, og om hvilke evner der kræves til det videre uddannelsesforløb, og da uddannelserne til tider bliver ændret, og nye opstår, er det rart at kunne opdatere sin viden om de forskellige tilbud og kunne give eleverne en hjælpende hånd på nettet. Den 5. februar blev en omfattende reform af det almene gymnasium, hhx, htx og hf vedtaget i Folketinget. Den skal træde i kraft 1. august 2005. En oversigt over ændringer findes under »Presse« på www.uvm.dk, og ændringerne i de enkelte fag i gymnasiet beskrives på www.emu.dk/gym/reform/reformfag.html

Powered by Labrador CMS