Debat

Skal vi diskutere test?

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nu har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen inviteret Holger Juul, forsker på Center for Læseforskning, på kaffe og et kig på nogle læseopgaver i de nationale test. Er dette udtryk for, at styrelsen ønsker, at testene bliver diskuteret forskningsmæssigt?

I januar kontaktede jeg undervisningsminister Christine Antorini, fordi jeg oplevede, at væsentlige dokumenter forsvandt fra ministeriets hjemmeside. Jeg skrev blandt andet følgende:

»Jeg er blevet opmærksom på, at der i den seneste tid er slettet et eller flere dokumenter om de nationale test på ministeriets hjemmeside. Jeg finder dette bekymrende, og særdeles bekymrende er det, at ministeriet har valgt at slette det store review af de nationale test fra 2007. Her gav førende danske eksperter inden for testudvikling og psykometri, blandt andre Svend Kreiner, Peter Allerup og Carsten Elbro, væsentlige beskrivelser af testenes virkemåde og påpegede vigtige problemfelter i testenes udformning«.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Ministerens svar var ganske præcist og indholdsløst:

»Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside tager udgangspunkt i brugernes behov. Indholdet på hjemmesiden fastlægges ud fra en faglig vurdering af, om materialet har en bred og almen interesse for brugerne. Hjemmesiden afspejler de mange forskellige opgaver, som ministeriet løser. De nationale test udgør i den sammenhæng blot en lille del af ministeriets samlede opgaveportefølje, og der er kun en mindre del af hjemmesiden reserveret til området. Det er vores vurdering, at de omtalte reviews fra 2007 og 2011 derfor ikke skal ligge på hjemmesiden«.

Forskerreviewet fra 2007 udgør den eneste dokumenterede forskningsbaserede kritik af testene og er åbenbart ikke længere aktuelt. Holger Juuls kritik af de opgaver, han fik lov at se hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, er i væsentlig grad samme kritik, som blev fremsat af forskergruppen i 2007. Det bliver spændende at se, om Holger Juuls kritik vil blive arkiveret samme sted som det tidligere forskerreview.

Powered by Labrador CMS