Debat

Ukrænkelige værdier

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Vagn Madsen og statsministeren, demokrati, censur og civiliseret pædagogisk dialog«. Det nye, slankere og portobelastede Folkeskolen er blevet for tyndt til at kunne rumme en artikel med ovennævnte titel, hvorfor redaktøren har anbefalet mig at publicere den under debatten på www.folkeskolen.dk

I artiklen betvivles værdien af statsministerens skolebesøg og det skal lige nævnes, at den er skrevet, inden Folkeskolen nummer 4 udkom, men beretningerne heri giver ikke anledning til redaktionelle ændringer fra min side.

Herudover rejser artiklen i al ydmyghed en række spørgsmål om folkeskolens og Folkeskolens håndtering af demokratibegrebet herunder redaktionel censur, ytringsfrihed og civiliseret uenighed, blandt andet i forbindelse med »institutionen« Vagn Madsen, Brønderslev.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Desuden påstås en udtalt mangel på vilje i pædagogiske kredse til en seriøs debat med dybtgående refleksioner over kvaliteterne i en lang række begreber, heraf flere modebegreber i flæng nævnes: Afel, faglighed, individualise­ring, intelligenser, kompetencer, konstruktivisme, læring, naturfagenes stilling, paratviden, projektorienteret undervisning, prø­ver/eksaminer, rummelighed, selv­­evaluering, tværfaglighed, uden­adslære og undervisningsdifferentiering.

For flere begrebers vedkommende forekommer uviljen så stor, at man stundom fornemmer, at der er tale om ukrænkelige vær­dier, som det ligefrem er politisk ukorrekt at tvivle om.

Endelig peger artiklen på DLFs rolle som opinionsdanner i skole- og samfundsdebatten. Især med opmærksomheden rettet mod at være lidt mere på forkant med allehånde ændringer med mulige konsekvenser for lærernes trivsel og den enkeltes tryghed.

Svar

På www.folkeskolen.dk kan man søge i bladets og hjemmesidens artikel- og nyheds- og anmelderarkiv. Karl-Erik Balsvig og alle andre vil her kunne konstatere, at samtlige de emneområder og problemfelter, Balsvig nævner, er omtalt adskillige af dem endda mange gange.

Redaktionen

Powered by Labrador CMS