Skolestatus 2024

På Lolland har lærerne jobgaranti

Medarbejderne i Lolland Kommune har indgået en tryghedsaftale med byrådet, som betyder, at de har et job, selv om deres arbejdsplads bliver nedlagt. Vi har brug for vores medarbejdere, forklarer borgmesteren. Det kommer 19 lærere fra to skoler til gavn.

Publiceret Senest opdateret

Selv om Lolland Kommune er økonomisk presset, ser politikerne ikke deres snit til at skille sig af med lærere fra de to skoler, som bliver nedlagt til sommer. En tryghedsaftale giver medarbejderne fra landsbyordningerne i Horslunde og Holeby garanti for, at kommunen tilbyder dem et andet job. Det kommer 19 ud af 20 lærere til gavn. Den sidste har sagt nej til at blive overflyttet og bliver afskediget.

”Det er svært at rekruttere til stort set alle job på Lolland. Derfor er det strategisk klogt, at kommunen har indgået en tryghedsaftale i samarbejde med os. Det er også modigt, for kommunen er økonomisk presset. Alligevel viser man stor anerkendelse af medarbejderne”, siger Susanne Köhler, næstformand i Lolland-Falsters Lærerforening og fællestillidsrepræsentant for lærerne i Lolland Kommune.

Tryghedsaftalen blev til, da skolerne i Horslunde og Holeby hen over årsskiftet 2022/23 kom i spil til at blive nedlagt i år.

”På et møde med økonomiudvalget fortalte jeg, at kollegerne på de to skoler var bekymrede for deres arbejdssituation. Det greb borgmesteren, som sagde, at det er vigtigt at fastholde medarbejderne, og at de er trygge i deres ansættelse”, fortæller Susanne Köhler.

For selv om børnetallet falder, har Lolland Kommune brug for alle sine lærere, understreger borgmester Holger Schou Rasmussen (Socialdemokratiet).

Med tryghedsaftalen har vi undgået, at folk er søgt væk i panik."

Betina Siegvardsen, skoleleder på Byskolen i Nakskov og næstformand i Skolelederforeningen på Lolland-Falster

”Halvdelen af vores befolkning er +55, så mange er på vej ud af arbejdsmarkedet, og der kommer ikke store årgange nedefra til at løfte opgaverne. Så vi skal beholde de medarbejdere, vi har, og derfor tilbyder vi de ansatte på de to skoler sammenlignelige stillinger i både funktion og løn”.

Får flere uddannede lærere på skolerne

I alt bliver 33 medarbejdere fra de to skoler omplaceret, da tryghedsaftalen gælder alle faggrupper. Det betegner Susanne Köhler som en succes.

”Kommunen skal spare 180 millioner kroner i 2025 og skal samtidig tilpasse sig demografien. Det er flot, at en fattig kommune iværksætter dette tiltag”, siger fællestillidsrepræsentanten.

Det er svært at rekruttere til stort set alle job på Lolland. Detfor er det strategisk kloge, at kommunen har indgået en tryghedsaftale i samarbejde med os.

Susanne Köhler, næstformand i Lolland-Falsters Lærerforening og fællestillidsrepræsentant for læerne i Lolland Kommune.

Holger Schou Rasmussen har ikke været fristet af at benytte skolenedlæggelserne til at spare lærernes løn væk.

”Vi har mange vikarer og løst ansatte 4.g’ere, som ikke er omfattet af tryghedsaftalen, så der sparer vi noget, fordi vi får flere rigtige lærere ind på de resterende skoler. Beskeden til 4.g’erne er, at de må i gang med at læse, så de kan få et job hos os i fremtiden”, siger borgmesteren.

Skoleleder Betina Siegvardsen fra Byskolen i Nakskov er næstformand i Skolelederforeningen på Lolland-Falster, og hun bekræfter, at der bliver brug for færre ikkelæreruddannede.

”Vi får både uddannede lærere og pædagoger ind på de andre skoler via tryghedsaftalen og også et par lærere med særlige kvalifikationer”.

Betina Siegvardsen har siddet i en arbejdsgruppe, som har kortlagt medarbejdernes ønsker til omplacering til en af kommunens andre skoler.

”Det har været et stort arbejde at indhente sonderingsskemaer fra alle berørte medarbejdere. Det har også været en lang proces, så nogle har selv fundet et job undervejs, men selv om alle på nær én har sagt ja til at blive omplaceret per 1. august, betyder det ikke, at vi har 33 jublende glade medarbejdere, for de er kede af, at deres skole lukker”, siger Betina Siegvardsen.

Hun overtager selv ti medarbejdere, som hun har haft til velkomstmøde på Byskolen.

”De kommer fra mindre skoler og betragter os som en meget stor skole. Det er vi også, men vi er fordelt på et stort areal og på to matrikler. Vi har vist dem rundt og fortalt, hvad vi står for, og de mødte de tillidsvalgte fra DLF og BUPL. Selv om de er kede af at miste deres arbejdsplads, var alle glade, da de gik herfra”.

Tryghedsaftalen

”Når en organisatorisk enhed i Lolland Kommune står over for strukturelle ændringer, som medfører nedlæggelse af stillinger, har lederen for enheden ansvar for at finde løsninger på, hvordan ændringen bedst kan imødegås, ved at omplacere medarbejderne til andre enheder i kommunen. Så vidt muligt i tilsvarende eller lignende stillinger. Lederen har i denne proces ansvar for gennem dialog med medarbejderne og andre organisatoriske enheder at afsøge mulighederne”.

Kilde: Tryghedsaftalen i Lolland Kommune

Fire lærere er blevet ekstra resurser

Skolelederne har gjort et stort arbejde med at få puslespillet til at gå op, anerkender Susanne Köhler.

”Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder oplever en håndholdt proces. Men fordelingen skal også give økonomisk balance for skolerne, så ikke alle har kunnet få opfyldt deres ønsker”, siger fællestillidsrepræsentanten.

I princippet lykkedes det ikke at finde en ledig plads til fire lærere. De vil derfor indgå som en ekstra resurse på den skole, de begynder på til august.

”En skole kan køre med ekstra personale i en periode, men hvis man er matematiklærer, og en anden skole mangler en lærer til at undervise i matematik, kan man blive forflyttet igen. Det ved de fire godt”, siger Susanne Köhler.

Ideelt set ville Betina Siegvardsen helst kunne ansætte frit, men sådan ser virkeligheden ikke ud.

”Det kan være svært for os at rekruttere lærere med de faglige kompetencer, vi har brug for, for der er langt til Nakskov fra læreruddannelserne i Vordingborg og Odense. Med tryghedsaftalen har vi undgået, at folk er søgt væk i panik”, siger skolelederen fra Byskolen.

Susanne Köhler håber, det lykkes at forlænge tryghedsaftalen, når den udløber med udgangen af 2025.

”Udfordringen med at rekruttere nye medarbejdere vil ikke være løst om et par år. Derfor kan det være, at vi kan forhandle en ny tryghedsaftale”, siger hun.

Det kommer an på, hvordan verden ser ud til den tid, replicerer Holger Schou Rasmussen.

”Vi skal små ti år frem, før vi igen får større årgange ind på arbejdsmarkedet. Indtil da har vi store årgange, som forlader arbejdsmarkedet. Vi er så begunstiget af, at der er langt til København, hvor det også er dyrt at bo, så vi kan bedre holde på folk”, siger borgmesteren. ˟