Anmeldelse

Undervisning af elever med særlige forudsætninger

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ofte når vi i vores faglige debat hører, at vi skal kunne rumme flere forskellige elever, tænker langt de fleste på de resursesvage, som har svært ved at leve op til de faglige krav. Men faktisk er det sådan, at de klogeste elever ofte lever en forsømt tilværelse i dagens folkeskole. Så i mangel af en målrettet undervisning mod de elever, der har særlige forudsætninger, begynder de at lave ballade eller på anden vis melde ud af klassens samvær, og det er et svigt, der ofte overses.

Det er derfor vigtigt, at vi som lærere er meget mere opmærksomme på de elever, og at vi tager dem alvorligt, lytter til dem og medinddrager dem uanset faglige præstationer og synlige kompetencer. En del af de elever kan få dårlige arbejdsvaner, og andre gemmer sig og har det rigtig skidt i skolen.

Derfor er det rigtig godt, at der nu er kommet en anden revideret og udvidet udgave af en debatbog om elever med særlige forudsætninger. Det er de anderledes elever, som vi almindeligvis kalder intelligente, kvikke, talentfulde og velbegavede, som denne bog handler om. En elevgruppe, som blandt andet er blevet forsømt, fordi vi ikke dyrker eliten i Danmark, og ingen skal fremhæves frem for andre. Samtidig slås det fast i bogen, at selv om eleverne er særlige, har de også behov for at være sammen med almindelige børn, og at disse særlige børn ofte er psykisk umodne - på trods af at deres intellekt rækker langt ud over, hvad børn på deres alderstrin normalt skal kunne. Nogle har kaldt denne slags børn for "vidunderbørn" og taget dem ud af almindelig skolegang, så de er vokset op i en voksenverden, hvor de er blevet socialt handicappede, fordi de måske aldrig helt har lært at omgås jævnaldrende. Nogle udvikler kontakt- og adfærdsvanskeligheder og får måske stækket deres selvværd og selvtillid.

Bogen er en appetitvækker og inspiration til lærere og forældre, så de bliver opmærksomme på, hvordan man spotter sådan et barn, og lærer sig, hvordan man skal agere over for den slags problemer.

Powered by Labrador CMS