Debat

Folkeskolen er skam med

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lederen i Folkeskolen nummer 50-52/1999 langer kraftigt ud efter regeringens IT-redegørelse 'Omstilling til netværkssamfundet'. Lederskribenten er utilfreds med, at forslag om IT i undervisningen er placeret under yderligere forslag og ikke med blandt de 37 initiativer, som sættes i værk i løbet af i år. Det bliver taget som udtryk for, at regeringen slet ikke prioriterer området.

Det er en helt forkert slutning.

Folkeskolen er allerede prioriteret et andet sted, nemlig i Undervisningsministeriet, hvor man for godt et år siden offentliggjorde 'Handlingsplan 1998-2003'. Derfor er det ikke taget med i min redegørelse.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Planen indeholder Undervisningsministeriets samlede strategi og handlingsplan for integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen de næste fem år.

Regeringens målsætning er, at det danske uddannelsessystem skal være blandt verdens fem-ti bedste.

Det fremgår også af det 17. initiativ i min redegørelse, at undervisning på alle niveauer har høj prioritet i netværkssamfundet. Under 'Livslang Læring' står der blandt andet, at 'alle borgere uanset alder, skolemæssig baggrund og bopæl skal have mulighed for at fastholde og udvikle de nye kompetencer, som efterspørges i netværkssamfundet'. Og at 'initiativet konkretiseres yderligere i Undervisningsministeriets igangværende arbejde med livslang læring'. Og det er blandt andet 'Handlingsplan 1998-2003'.

Forskningsministeriet er i løbende dialog med Undervisningsministeriet om udviklingen af netværkssamfundet.

Vi mødes igen sidst i denne måned for at drøfte opfølgning på rapporten 'Det digitale Danmark' og regeringens IT-redegørelse.

Når jeg nævner folkeskolen og IT under 'yderligere initiativer, som er under overvejelse' i netværksredegørelsen, er det derfor et udtryk for, at det er et vigtigt område, som i høj grad har regeringens bevågenhed, og ikke en nedprioritering, som lederskribenten kunne få det til at se ud som.

Netværksredegørelsen er en rullende strategi, hvor nogle initiativer sættes i gang med det samme, og hvor finansieringen er på plads, mens andre er på 'venteliste', blandt andet indtil pengene er fundet.

Det er vigtigt for mig og for regeringen, at alle interesserede miljøer og borgere i det danske samfund tænker med og kommer med ideer til, hvordan vi skaber et af verdens bedste netværkssamfund. Det gælder også lærerne.

I løbet af foråret holder vi tre regionale IT-politiske konferencer, hvor alle er velkomne til at deltage og give deres besyv med.

Birte Weiss

forskningsminister

Powered by Labrador CMS