Debatoplæg om sex-misbrug

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Børnerådet har netop udgivet et debatoplæg om seksuelt misbrug af børn. Hæftet indeholder Børnerådets forslag til national strategi på området.

En gruppe nedsat af Børnerådet kommer i oplægget med anbefalinger såsom en løbende registrering af underretninger til kommunen af seksuelle overgreb, en befolkningsundersøgelse af seksuelle overgreb, herunder undersøgelser både af børn og voksne, og etablering af et videnscenter, der løbende dokumenterer alle typer af registreringer inden for området seksuelt misbrug af børn.

Debatoplægget handler om de retlige sammenhænge, den lægelige undersøgelse, kommunale forhold og viden på området.

Hæftet kan hentes på Børnerådets hjemmeside: www.boerneraadet.dk, eller det kan bestilles på telefon 3392 4500. Ét eksemplar af hæftet er gratis, ved bestilling af flere skal der betales for forsendelsen.

Powered by Labrador CMS