Kontroversielle emner

Lærer tør ikke vise Muhammed­tegningerne

Det giver dårligere undervisning og er et svigt af eleverne, men Jan Madsen viser ikke sine elever Muhammed-tegningerne, når han underviser.

Publiceret

”Jeg har fravalgt at vise Muhammed-tegningerne i undervisningen, fordi jeg helt grundlæggende er bange for repressalier”, siger Jan Madsen, lærer på Ellebjerg Skole i Københavns Sydhavn, hvor han underviser udskolingselever i dansk, historie, kristendom og samfundsfag. 

Han er ikke bekymret for elevernes eller forældrenes reaktioner, men for udefrakommende.

”Frygten kan let affejes som irrationel, men det er også relevant i en dansk kontekst at medtænke risikoen”, siger han og nævner en konkret sag, hvor en dansk underviser modtog dødstrusler, fordi vedkommende annoncerede på Facebook, at hun ville vise tegningerne i sin egen undervisning, og opfordrede andre undervisere til at gøre det samme.

Han er langtfra den eneste lærer i Danmark, der har det sådan, for som han siger: ”Jeg har endnu til gode at stifte bekendtskab med en kollega, som har vist tegningerne i undervisningen”. 

Men det ærgrer ham, for det giver dårligere undervisning, mener han:

”For mig er det demokratisk dannelse, at man i et undervisningsrum viser eleverne, hvordan man håndterer uenighed og svære følelser gennem samtale og forståelse. Hvis man i den forbindelse ikke viser genstanden for krisen, opgiver man idealet om demokratisk dannelse. I skolen er vi forpligtet til at klæde eleverne på til at begå sig i det omkringliggende samfund, og som medborgere vil eleverne opleve at se Muhammed-tegninger eller lignende”.

Frygten kan let affejes som irrationel, men det er også relevant i en dansk kontekst at medtænke risikoen."

Jan Madsen, lærer, Ellebjerg Skole, København

Skolen er et trygt rum

I det trygge undervisningslokale med kompetente lærere skal eleverne netop opleve at få et nuanceret billede af Muhammedkrisen – med visning af tegningerne, mener Jan Madsen.

”På den måde kan man netop undgå, at nogle elever ender i yderliggående positioner, fordi de har fået et kvalificeret modspil, som de ikke nødvendigvis kan få hjemmefra. Det er netop igennem undervisningen, at eleverne på et oplyst grundlag bliver i stand til at drage egne erfaringer og konklusioner. Vi skal heller ikke automatisk antage, at elever med muslimsk baggrund ikke kan håndtere ømtålelige emner i undervisningen. Det er slet ikke min erfaring”, siger han.

Nu skal en ekspertgruppe kortlægge, hvor mange lærere der deler Jan Madsens frygt, og hvilke konkrete erfaringer de har. 

Han håber, at undersøgelsen kan bidrage til at kvalificere diskussionen om kontroversielle emner i undervisningen.

”Jeg er særligt optaget af, om der findes en diskrepans mellem at undervise i emner, som er relateret til islam, og andre emner, som kan opfattes som kontroversielle. Og så er der også en didaktisk og pædagogisk drøftelse omkring, hvordan man underviser i kontroversielle emner”.