Lærernes forsikringsselskab med ridser i lakken

Udlejningen af boliger udgør kun et lille hjørne af driften i Lærerstandens Brandforsikring, men selskabets top har tilbudt sig selv, familie og venner lejligheder i et omfang, der har vakt harme blandt lærere

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Indtil 11. december sidste år vidste kun et fåtal af de 170.000 medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring, LB, at selskabet ejer over 600 boliger i København. Så kortlagde Jyllands-Posten, hvordan ledelsen i lærernes foretrukne forsikringsselskab tildeler billige lejligheder til sig selv, til familie og til topfolk i beslægtede organisationer.

Avisen afdækkede også, at administrerende direktør Svend Emil Nielsen i 1998 købte en stor villa af LB til en tilsyneladende favorabel pris, og at LB arbejdede tæt sammen med den ejendomsadministration, hans to sønner driver.

Skandalen rullede, lærerne rasede, og blot tre dage efter den første artikel tog Svend Emil Nielsen konsekvensen. Han sagde sit job op og er i dag helt ude af koncernen. Samtidig trak Jens Nygaard sig som formand for LB. Resten af bestyrelsen stiller sine mandater til rådighed på en ekstraordinær generalforsamling 4. februar i år.

Indtil da fungerer tidligere rektor for Silkeborg Seminarium, Knud Erik Bang, som formand, mens forsikringsdirektør Jørn Anker-Svendsen er konstitueret som administrerende direktør i både LB og datterselskaberne Bauta, Runa og FDM Forsikring.

De har begge nydt godt af selskabets boliger. Knud Erik Bang har som medlem af bestyrelsen i LB fået en lejlighed til sin kones søn, og Jørn Anker-Svendsen har siden 1. juni 2004 boet til leje i en 168,5 kvadratmeter stor lejlighed i Vester Voldgade - til 9.691,96 kroner om måneden.

»Når en direktion består af to, og den ene går sin vej, er det naturligt at konstituere den anden som administrerende direktør. Jørn har haft det daglige ansvar for hele vores forsikringsdel i mange år, han er velanskrevet i branchen og har været permanent medlem af forsikringsankenævnet i 19 år«, fortæller Knud Erik Bang, der som den eneste udtaler sig på selskabets vegne i øjeblikket.

En bolig som belønning

Ejendommen på Vester Voldgade huser også marketingchef Niels Weng, næstformand Jørgen Jensen og Svend Emil Nielsen. Og i sidste uge kom det frem, at tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensen i 1996 fik en femværelses lejlighed til sin yngste datter i ejendommen blot 100 meter fra Rådhuspladsen. Hun flyttede dog igen i 2003.

Også formanden for DLF, Anders Bondo Christensen, og formanden for Københavns Lærerforening, Jan Trojaborg, har fået lejligheder i LB til sig selv eller deres børn, mens menige lærere har stået på venteliste i op til 20 år.

Selv om den konstituerede administrerende direktør bor til leje hos LB, afviser Knud Erik Bang, at Jørn Anker-Svendsen har andel i skandalesagen.

»Vi er først og fremmest blevet kritiseret for vores udlejning af boliger, men Jørn har udelukkende arbejdet med forsikringer og har fået en lejlighed som led i vores rekrutterings- og fastholdelsespolitik. De fleste andre i branchen er aktieselskaber. De giver en højere løn end os og belønner deres direktører med aktier og aktieoptioner. Vi er et gensidigt forsikringsselskab og har i stedet sørget for, at vores direktører kan få en bolig til markedslejen«.

Måske havde det været bedre med en højere løn, erkender Knud Erik Bang i dag. Men LB har en lang tradition for at være sparsommelig til gavn for medlemmerne, siger han.

Kritikken er berettiget

Koncernen LB omsætter for milliarder og regner med at komme ud af 2005 med et samlet overskud på 200 millioner kroner. Udlejningen af boliger udgør kun et lille hjørne af selskabets drift.

»Hvis nogle tror, vi kunne have sat præmierne ned ved at administrere vores boliger anderledes, tager de fejl. Men det ændrer ikke ved, at vi skal have et godt drevet selskab, så vi har bedt en uvildig advokat undersøge de fem forhold, der har været i pressens søgelys«, siger Knud Erik Bang.

Advokat Per Magid skal aflevere resultatet inden den ordinære generalforsamling den 29. april. Men Knud Erik Bang erkender allerede, at bestyrelsen for længe siden burde have udarbejdet klare regler for udlejning af selskabets boliger.

»Når det ikke har været offentligt kendt, at vi udlejer boliger, skyldes det, at området er vokset lige så stille. Men medlemmerne skal selvfølgelig have adgang til reglerne, så kritikken af os er berettiget«, siger Knud Erik Bang.

På www.folkeskolen.dk kan du følge udviklingen i LB-sagen siden starten den 11. december. På www.lb.dk findes en oversigt over LB's boliger og regler for, hvordan de bliver fordelt fremover.

Advokatundersøgelsen

Lærerstandens Brandforsikring har bedt advokat Per Magid om at undersøge forholdene i forbindelse med:

1. LB's salg af ejendommen C.F. Richs Vej 44, 2000 Frederiksberg, i 1998 til daværende administrerende direktør Svend Emil Nielsen

2. LB's udlejning af lejligheder og kollegieværelser i LB's ejendomme i København til medlemmer af selskabets ledelse og medarbejdere samt disses pårørende

3. LB's relationer til Jydsk Ejendomsadministration

4. LB's praksis i forbindelse med udlån af sommerhuse i Danmark og Portugal

5. LB's bestyrelsesrejser.

LB har desuden bedt Per Magid undersøge, om selskabets ledelse har foretaget andre dispositioner, der kan anses for kritisable.

LB er ikke kun for lærere

Det er ikke enhver beskåret at tegne forsikringer i LB, men det kan lade sig gøre for andre end lærere i folkeskolen. For at blive medlem skal man have undervisning som hovederhverv eller en anden naturlig tilknytning til området. Det gælder for eksempel pædagoger og præster.

Kunderne er trofaste

Trods skandalen om de hemmelige ventelister til LB's boliger står lærerne ikke i kø for at flytte deres forsikringer. Selskabet tegner forsikringer, i samme omfang som det plejer, og der er heller ikke flere, der melder sig ud, end normalt.

De fordelagtige priser på forsikringer vejer tungere end forargelsen.

»Det er almindeligt kendt, at sælgere fra andre forsikringsselskaber hurtigt lægger røret på, når de hører, at personen i den anden ende er medlem hos os. Det har jeg selv oplevet«, siger Knud Erik Bang, konstitueret formand i LB.

LB's formål

Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed af enhver art og anden virksomhed, som er underlagt Finanstilsynet.

Herudover kan selskabet opføre, eje og drive fast ejendom som varig anbringelse af midler samt drive anden forretning, som må anses for accessorisk i forhold til selskabets forsikringsvirksomhed.

Powered by Labrador CMS