9 ud af 10 skoler afkorter skoledagen

Stort set alle skoler udnytter muligheden for at gøre skoledagen kortere, end hvad det oprindeligt var intentionen med skolereformen, viser en ny opgørelse fra Undervisningsministeriet.

Publiceret

Mulighederne for kortereskoledage

Skolerne har i indeværende skoleår tre forskellige mulighederfor at gøre skoledagen kortere:

1. Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 (kan bruges påalle klassetrin)

2. § 16 b (kan bruges i indskoling eller i helt særlige tilfældepå mellemtrinnet eller i udskolingen for specialklasser ellerspecialskoler)

3. § 16 d (kan bruges på mellemtrinnet og i udskolingen)

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Næsten alle skoleledere har gjort skoledagen kortere for deres elever, end hvad der oprindeligt var lagt op til med folkeskolereformen.

Det viser en ny opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af spørgeskemasvar fra 840 af landets folkeskoler.

"I alt har 84 skoler svaret, at de ikke har afkortet skoledagens længde i skoleåret 2021/2022. Det svarer til 10 procent af de deltagende skoler", fremgår det af rapporten.

Skolernes svar bygger på deres skemaer i uge 35 sidste år, hvilket var omkring en måned inde i nuværende skoleår.

De skoler, der ikke har benyttet sig af årets frihedsgrader, har dermed benyttet sig af en eller begge af de permanente muligheder.

Det er syvende år i træk, at kortlægningen af skoledagens gennemføres. Dataindsamlingen sker hvert år på baggrund af skolernes skemaer i uge 35. I 2020 blev dataindsamlingen dog gennemført i uge 43.

Læs mere

Powered by Labrador CMS