9 ud af 10 skoler afkorter skoledagen

Stort set alle skoler udnytter muligheden for at gøre skoledagen kortere, end hvad det oprindeligt var intentionen med skolereformen, viser en ny opgørelse fra Undervisningsministeriet.

Publiceret

Mulighederne for kortereskoledage

Skolerne har i indeværende skoleår tre forskellige mulighederfor at gøre skoledagen kortere:

1. Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 (kan bruges påalle klassetrin)

2. § 16 b (kan bruges i indskoling eller i helt særlige tilfældepå mellemtrinnet eller i udskolingen for specialklasser ellerspecialskoler)

3. § 16 d (kan bruges på mellemtrinnet og i udskolingen)

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Næsten alle skoleledere har gjort skoledagen kortere for deres elever, end hvad der oprindeligt var lagt op til med folkeskolereformen.

Det viser en ny opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af spørgeskemasvar fra 840 af landets folkeskoler.

"I alt har 84 skoler svaret, at de ikke har afkortet skoledagens længde i skoleåret 2021/2022. Det svarer til 10 procent af de deltagende skoler", fremgår det af rapporten.

Skolernes svar bygger på deres skemaer i uge 35 sidste år, hvilket var omkring en måned inde i nuværende skoleår.

Aftale: Flere penge og fortsatte frihedsgrader til folkeskolen efter sommerferien

30 procent benytter ekstraordinære frihedsgrader

Undersøgelsen viser, at 30 procent af skolerne har anvendt de ekstraordinære frihedsgrader, som partierne i forligskredsen bag folkeskolereformen blev enige om kort inden sommerferien sidste år som et led i en corona-hjælpepakke.

Frihedsgraderne giver blandt andet skolerne lov til at fjerne op til al den understøttende undervisning, og de gælder alene for indeværende skoleår.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af skolerne, som benytter årets ekstraordinære frihedsgrader, bruger dem til at gøre skoledagen kortere på mellemtrinnet og i udskolingen, mens godt halvdelen har afkortet skoledagen i indskolingen.

Skolelederformand tror ikke på ny frihed: "Så skal vi til at bryde skemaer op igen" 

I rapporten fremgår det, at landets kommunalbestyrelser først blev orienteret om mulighederne i årets aftale 25. juni, og at det derfor må "formodes, at mange skoler allerede havde planlagt skoleskemaet for skoleåret".

Hver fjerde konverterer mindst 80 af den understøttende undervisning

Af de skoler, der har benyttet sig af de ekstraordinære frihedsgrader, har omkring hver fjerde skole valgt at konvertere 80 procent eller mere af den understøttende undervisning.

Udover årets ekstraordinære frihedsgrader har skolerne også mulighed for at benytte de permanente muligheder for at konvertere den understøttende undervisning i form af § 16 b og § 16 d.

Corona-pakke: Mange skoler udnytter frihed til tolærer-ordninger 

De skoler, der ikke har benyttet sig af årets frihedsgrader, har dermed benyttet sig af en eller begge af de permanente muligheder.

Det er syvende år i træk, at kortlægningen af skoledagens gennemføres. Dataindsamlingen sker hvert år på baggrund af skolernes skemaer i uge 35. I 2020 blev dataindsamlingen dog gennemført i uge 43.

Læs mere

Powered by Labrador CMS