Lærer til lærer

Metoderelaterede matematikvanskeligheder

Undervisning i standardiserede regnemetoder har en højest beklagelig tendens til at efterlade en stor del af eleverne i matematikvanskeligheder. Der er derfor god grund til at lade eleverne udvikle deres egen forståelse og deres egne metoder, som der lægges op til i Forenklede Fælles Mål.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når matematikken bliver til trylleformularer

Et indlæg om metoderelaterede matematikvanskeligheder i grundskolen og i ungdomsuddannelserne.

Fra 2014 til 2016 er der i grundskolerne og i ungdomsuddannelserne i Faaborg Midtfyn Kommune systematisk arbejdet med at undersøge og beskrive matematikvanskeligheder der kan tilskrives undervisning i standardiserede regnemetoder. Billedet, der tegner sig, viser et stort antal elever, der er efterladt med en oplevelse af ikke at slå til i forhold til matematikken og med en meget beskeden tro på at kunne lykkes.

Undersøgelsernes tal

I 2014 viste undersøgelserne, at i grundskolernes overbygninger var 49% af eleverne i metoderelaterede matematikvanskeligheder, mens tallene for de to gymnasiers vedkommende var på 28%

Foråret 2016: På HTX var 44% af eleverne i denne form for matematikvanskeligheder og på EUD var det tilsvarende tal 59%

Efteråret 2016: 63% af eleverne på 2 hold voksenlærlinge på EUD var i metoderelaterede matematikvanskeligheder. Suppleret med viden fra efterfølgende kvalitative interviews, viste tallet sig at være 81%

Metoderelaterede matematikvanskeligheder

Overskriften henviser til, at eleverne er primært undervist i hvad de skal og hvordan, men kun i ringe grad i hvorfor. Gennem besvarelse af screeningsopgaverne og gennem de efterfølgende samtaler har der tegnet sig et billede af, at eleverne i udstrakt grad er blevet undervist i standardiserede regnemetoder, de ikke forstod.

Med skiftende lærere er der fulgt skiftende regnemetoder, hvilket ikke har gjort det nemmere for eleverne.

De standardiserede regnemetoder opfattes af eleverne som en magisk formular, der ikke kan tage fejl, og de betvivler derfor kun i ringe grad deres resultater. Når metoden fortæller, at 10 + 100 = 200, 25·16 = 2630 eller 76 + 87 = 28, så kan det ikke være forkert. Hvis elevens talforståelse alligevel melder sig på banen, vil konflikten mellem metodens resultat og elevens talforståelse snarere resultere i en tro på ikke at have lært eller forstået matematikken godt nok. Denne konflikt har grundlæggende en negativ indflydelse på elevens selvopfattelse. Når de standardiserede regnemetoder på den måde dels overdøver elevens talforståelse, dels ødelægger elevens selvtillid, er der god grund til at tage problemstillingen alvorligt.

Resten af artiklen, med illustrationer, kan læses i nedenstående link.

Artiklen tager udgangspunkt i en rapport der gennemgår undersøgelserne og deres resultater. Der er ligeledes linket til rapporten.