Evaluering er en måde at arbejde sammen på

I Søllerød er lærerne i gang med at afdramatisere evalueringsmonstret

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Søllerød Kommune er man i fuld gang med at forberede skolevæsenets 350 lærere på en mere intensiv evalueringspraksis, og man har god kontakt til Birkerød, så alle 600 lærere i den nye Rudersdal Kommune kommer igennem et grundforløb med faglig evaluering og dermed får et fælles begrebsapparat og nogenlunde samme erfaring og viden, som de kan bygge videre på. Kommunens lærere evaluerer tit i det daglige arbejde, flere har deltaget i studiekredse om evaluering, og siden 1998 har mange arbejdet med evaluering som en del af kommunens handleplan for læsning. »I arbejdet med læsetestene har lærerne en tæt dialog med skolernes læsevejledere, som de kan spørge til råds om, hvordan man bedst kan arbejde videre ud fra de givne testresultater. Her ligger begyndelsen til en evalueringskultur«, siger Corinna Hjejle, der er leder af Fælles Pædagogisk Center i Søllerød. Lige nu er 24 af kommunens lærere i gang med at udarbejde undervisningsplaner, der lægger op til evaluering af både elevernes færdigheder og deres erkendelse og forståelse af sammenhænge ud fra emnet. Omdrejningspunktet i udviklingsforløbet er lærernes arbejde med at beskrive deres egne fag i præcise termer. »I første omgang vakte det ikke begejstring hos deltagerne i projektet over, at der ikke alene bliver fokuseret på elevens proces og produkt, men også på undervisningens effekt. Deltagerne skulle afkode, hvad evalueringen viser om elevens læring, og ud fra det skal de justere deres undervisning. Det er at gå tæt på lærerne. Men da de først havde fanget det og kunne se, at det giver bonus, blev de vilde med at arbejde så praksisnært med planlægning og evaluering ud fra Fælles Mål«, fortæller Corinna Hjejle. »Lærerne opdager, at de er i besiddelse af en professionel nysgerrighed, som de aldrig har fået sat i fuld sving i deres daglige praksis«, siger Morten Due, der er udviklingskonsulent for kommunens børne- og ungeområde. Han peger på to grunde: Lærerne er ikke uddannet til det, og de har været bange for ikke at slå til. For tænk hvis evalueringen viser, at man er en dårlig lærer. Der er dog ingen grund til nervøsitet, forsikrer Morten Due. Der er gjort meget for at afdramatisere alt det, der bekymrer de lærere, som ser evalueringsmonstret som kontrol og mistillid. Men det er en vigtig del af projektet, at evaluering bliver anerkendt som noget, der forbedrer undervisningen, fremmer udviklingen og har et fremadrettet sigte. »Det vigtigste i arbejdet med at opbygge en evalueringskultur er at understrege ordet kultur«, siger Morten Due. »At evaluere er en måde at arbejde sammen på. En måde at være i dialog med sin egen praksis og med omverdenen på«.

Evalueringsplaner

På folkeskolen.dk kan du læse fire eksempler på, hvordan lærere i Søllerød har arbejdet med planer for undervisningsforløb, og hvordan de evalueres: Dansk 6. klasse: science fiction, biologi 7.-8. klasse: udvalgte organismers systematiske tilhørsforhold, billedkunst 3. klasse: indholdsparafraser over udvalgte malerier af van Gogh, og idræt 6. klasse: opvarmningsprogrammer.

Powered by Labrador CMS