På Sosu Esbjerg hjælper projekt "Godt igennem uddannelse" eleverne med at tackle stress, angst og depression.

Sosu-elever får hjælp til stress og angst

Konkrete værktøjer og mestringsstrategier er omdrejningspunktet i projekt ”Godt igennem uddannelse”, som Sosu Esbjerg har arbejdet med siden efteråret 2023. Foreløbig har fire hold elever været igennem det syv ugers forløb, og det virker, lyder det fra skolen. 

Publiceret

”Efter kurset har jeg en mere overskuelig, mere struktureret hverdag”.

”Det bliver lettere at være i relationer, det synes jeg tydeligt, jeg kan mærke”. 

”Man opdager, at man faktisk ikke står alene med det”. 

Udsagnene kommer fra tre elever på Sosu Esbjerg, der alle har deltaget i projektet ”Godt igennem uddannelse”. Et gratis og frivilligt syv ugers gruppeforløb for elever, der bøvler med symptomer på stress, angst eller depression. 

Et kursusforløb, hvor fire af skolens læringsvejledere er blevet uddannet til at stå for undervisningen, hvor eleverne får tips, tricks, konkrete værktøjer og mestringsstrategier til at komme igennem pressede perioder og stressede situationer. 

Hvor de lærer at arbejde med blandt andet tankemylder, træthed, planlægning og strukturering af hverdagen. 

Og forløbet ser ud til at virke. De to første hold elever, der fuldførte forløbet i efteråret 2023, har oplevet øget trivsel og større tro på egne evner. I denne uge slutter endnu to hold elever, der har været igennem samme forløb. 

”Kurset har stor betydning for de elever, der deltager, fordi de får erfaring med, at de faktisk selv kan gøre noget. Det giver rigtig meget til elevernes generelle trivsel, fordi kurset har fokus på det hele menneske, og de får nogle færdigheder med sig, de kan bruge til at begå sig andre steder”, fortæller Mette Pultz Petersen, læringsvejleder på Sosu Esbjerg – og en af instruktørerne på forløbet. 

Godt igennem uddannelse

”Godt igennem uddannelse” er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning.
Kurset er en videreudvikling af et evidensbaseret program fra Stanford Universitet.
Indsatsen består af undervisning, øvelser og træning af simple redskaber, som deltagerne kan bruge på egen hånd. Forløbet blev i 2021-22 afprøvet på seks ungdomsuddannelsesinstitutioner.
I 2023-2024 er indsatsen udbredt til yderligere 25 uddannelsesinstitutioner, hvor Sosu Esbjerg er den ene.
”Godt igennem uddannelse” er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Alle har tavshedspligt 

Rammen om kurset er et trygt fællesskab på 8-14 elever, der alle har lidt de samme erfaringer med i rygsækken. De mødes to timer hver tirsdag i skoletiden – med to af de uddannede instruktører i et rum, hvor alle har tavshedspligt, så der kan tales åbent og frit. 

”Vi instruktører er koblet to og to pr. hold, og vi fire instruktører arbejder tæt sammen om forberedelse og evaluering”, forklarer Mette Pultz Petersen. 

Selve indholdet følger et meget struktureret forløb ud fra en instruktørbog lavet af Komiteen for Sundhedsoplysning og med tilhørende øvelser – blandt andet mentale lytteøvelser. 

Helt konkret lærer kursisterne at lave vejrtrækningsøvelser, de får mod på at fremlægge på klassen eller række fingeren op. De får lært at sortere i følelser og træffe valg. 

”Det at træffe valg kan nogle gange være rigtig svært for mange, om det handler om at tage med til en fest, eller hvilken aflevering de skal prioritere, hvis de ikke kan nå det hele. Så vi lærer kursisterne en helt konkret teknik til at tage beslutninger, hvor de skal opliste fordele og ulemper ved forskellige valg i et pointsystem. Resultatet derfra skal så meget gerne stemme overens med mavefornemmelsen”, fortæller Mette Pultz Petersen. 

Konkrete handleplaner 

Alle modulerne indeholder iderunder i plenum – blandt både de deltagende kursister og de to instruktører. 

”Vi instruktører bruger os selv rigtig meget, for det virker bare bedre, når vi er autentiske rollemodeller”, siger Mette Pultz Petersen. 

Et fast element i hvert modul er en handleplan til næste gang. Her sætter kursisterne mål om alt fra vejrtrækningsøvelser, mere søvn i dagligdagen, mindre tid på SOME-platforme, daglige gåture og fremlæggelser for klassen. 

”Fokus er realistiske mål, og ugen efter tager vi så en runde i plenum, om hvordan det er gået med handleplanen. Hvis en deltager har sat et mål om en gåtur syv dage i træk, men kun har nået det fire af ugens dage, så forsøger vi at hjælpe med en ny handleplan”, fortæller Mette Pultz Petersen. 

De fire instruktører fra Sosu Esbjerg. Fra venstre er det Mette Pultz Petersen sammen med kollegerne Susanne Vad Hansen, Didde Søgaard Olesen og Anne Elmelund Bendix.

De mange konkrete værktøjer og handlinger giver både deltagerne mere ro i dem selv, men de lærer også at finde veje ind i det faglige, når de er pressede, så de kommer godt igennem dagen. 

”De får et bedre fagligt udbytte, og underviserne kan også mærke forskel. Fordi nogle af de elever, der tidligere var meget indadvendte, tør nu åbne noget mere, fordi de ikke er hæmmet af egen angst og nervøsitet”, siger hun. 

Fastholdelse og trivsel 

Holdene sammensættes på tværs af de forskellige uddannelser på skolen – og også på tværs af, hvor langt eleverne er i deres uddannelse. Det handler om at finde elever, der er på skolebænken i syv uger i streg på samme tid. For forløbet skal helst ikke afbrydes af en oplæringsperiode ude i praksis. 

I efteråret var der tilmeldt 20 elever fordelt på to hold. På forårsholdet startede 19 elever op. Der har dog været et mindre frafald i begge omgange. 

”Godt igennem uddannelse” er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning, og når Sosu Esbjerg gik med i projektet sidste år, handler det om et ønske om at give lige muligheder for gennemførelse af uddannelse for alle skolens elever. 

”Ligesom vi har tilbud til ordblinde og til elever med dansksproglige udfordringer, ville vi også gerne have et tilbud til elever, der bøvler med stress, angst og tristhed, hvor vi giver dem nogle redskaber og kompetencer til at gennemføre. Så 'Godt gennem uddannelse' handler om fastholdelse og om trivsel”, siger Malene Visby, projektkoordinator og pædagogisk udviklingskonsulent på Sosu Esbjerg. 

Selve projektfasen er ved vejs ende, men med de gode tilbagemeldinger fra både elever og undervisere vil Sosu Esbjerg meget gerne fortsætte med at tilbyde forløbet. 

”Vi påtænker at starte op uden for projektet til efteråret, for det virker. Kursusforløbet imødekommer elevernes behov for at udvikle sig, så de får nemmere ved at gennemføre uddannelsen”, fortæller Malene Visby 

Motivation er afgørende 

Mette Pultz Petersen håber også, at skolen vil fortsætte med at tilbyde forløbet og endda sprede det mere ud. Det frivillige aspekt er dog afgørende for succesen, mener hun. 

”Jeg håber, vi kan sprede det ud til flere, fordi forløbet tager fat i nogle ting, der fylder rigtig meget hos vores elever og giver samtidig kursisterne værktøjer og strategier til at handle. Det skal dog fortsat være frivilligt, for motivationen hos den enkelte elev er afgørende, hvis forløbet skal hjælpe”, siger hun.