Maja Gundermann Østergaard og Hans Junker er begge meget tilfredse med, at lærerne i Esbjerg og Holbæk får endnu et år med ekstraordinære frihedsgrader.

Regeringen bekræfter: Frihed til alle skoler er aflyst for nu

Der er ”ingen planer” om at udbrede frihedsforsøget til alle kommuner, lyder meldingen nu fra regeringen. Hos de lokale lærerforeninger i de to kommuner med frie folkeskoler er der glæde over et år mere med frihed.

Publiceret Senest opdateret

Onsdag udtalte Radikales Lotte Rod bekymring for, at den etårige forlængelse af frihedsforsøget kunne være en syltekrukke for, at mere frihed til alle landets folkeskolen endnu en gang kunne udskydes.

Nu bekræfter regeringen den bekymring.

Til mediet Altinget skriver Social-, Bolig- og Ældreministeriet, at regeringen ikke har ”planer om at udbrede velfærdsaftalerne til resten af landet".

Ministeriet skriver samtidig til Altinget, at det fortsat er ambitionen at gennemføre en ”omfattende frisættelse” af den offentlige sektor, som starter på ældreområdet.

Dermed er frisættelsen af landets folkeskoler igen udskudt, selvom Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale indledte 2022 med at bebude, at alle kommuner skulle have samme frihed som dem i frihedsforsøget.

Det blev senere til en melding om, at hver tredje kommune kunne få lov til at sætte deres skoler fri. Men meldingen blev aldrig til virkelighed, blandt andet fordi flere partier ville have frihed til alle landets skoler.

Men for skolerne i Holbæk og Esbjerg er det ifølge de lokale kredsformænd en rigtig god nyhed, fortalte de på lærernes kongres i København.

”Vi kan kun hilse velkommen, at man politisk rent faktisk vælger at afvente slutevalueringen, inden der træffes beslutninger for alle landets kommuner”, lød det fra kredsformand i Holbæk Hans Junker i et fælles kongresindlæg med formand for Esbjerg Lærerforening Maja Gundermann Østergaard.

Opretter frisættelsessekretariat i Statsministeriet

Den officielle begrundelse for forlængelsen fra regeringen er, at man vil vente på resultaterne fra en slutevaluering, der først forventes at ligge klar i slutningen af 2024.

Fra talerstolen fortalte Hans Junker, at der for nylig er blevet nedsat et helt nyt frisættelsessekretariat i Statsministeriet, der skal arbejde med frisættelse af den offentlige sektor. 

”Repræsentanter fra dette sekretariat kommer til Holbæk om et par uger fordi de gerne vil høre om vores erfaringer med at være frihedskommune”, sagde han.

Vil have indført økonomiske hegnspæle

Begge lokalformænd er enige om, at der er ”både positive og mere problematiske” erfaringer på skolerne efter lidt mere end to år med friheden.

Maja Gundermann Østergaard understregede, at der er brug for, at dlf tydeligt får kommunikeret erfaringerne fra de to frihedskommuner om, hvordan mere frihed kan bidrage til, ”hvordan der skabes god skole”.

For selvom begge beretter om mere engagerede lærere, der har fået mere ejerskab over deres undervisning og det at skabe en god lokal skole, har den pressede økonomi særligt store konsekvenser på frihedsskolerne.

”Indenfor det sidste års tid har manglende økonomi ført til, at man i både Esbjerg og Holbæk har forkortet skoledagen med den ene hånd samtidig med, at man med den anden hånd ikke har konverteret nedsættelsen til flere timer med to lærere – bare fordi friheden giver mulighed for det”, fortalte Maja Gundermann Østergaard.

Begge opfordrer derfor landspolitikerne til, at de modsat under frihedsforsøget tilføjer ”meget tydelige” økonomiske hegnspæle, når der skal forhandles mere frihed til alle landets folkeskoler.